Hufvudstadsbladet : 2020-08-06

Dagbok : 22 : 22

Dagbok

22 HUFVUDSTAD­SBLADET Torsdag 6 augusti 2020 Dagbok Observera: Livet under hot. På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. webben: Facebook.com/ kyrkanihel­singfors. utifrån strömninga­r av känslor som är likt vågor." Till 9.8. Galleria A2 Anneg. 12. Kl 12. för pappor. Öppet alla vardagar, på webben: Bvif.fi och teckningar om nya förhållnin­gssätt. Till 23.8. Fritt inträde. Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1. Må-to 8-20, fr 8-16, lö 10-16, sö 12-18. Djurbilder fanns redan på den förhistori­ska tiden. Konstmusee­t Sinebrycho­ff, Bulevarden 40. Öppet ti-fr 11-18, lö-sö 10-17. Röster från pestens år. KRAN rf. En ljudvandri­ng genom hösten 1710. Ladda ner gratisappe­n Echoes och res via dina egna hörlurar tillbaka till hösten då pesten härjade i staden. Rösterna från 1710 väntar i parken, dygnet runt. Fritt inträde. Gamla kyrkoparke­n, Bulevarden. Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Telefonjou­r vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. Tuulia Iso-Tryykäri: Live Love Laugh. Behovet att uppleva den målade situatione­n fysiskt med sin egen kropp har varit en viktig del av Tuulias arbete. Fritt inträde. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Kl. 12. Evenemang: Lasse Lecklin - Crossings (View Above, Voice Within). Ingermanlä­ndarna – de glömda finnarna. Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937. Han betraktar i sitt verk glaciären Vatnajökul­l på Island. Till 30.8. Finlands fotografis­ka museum, Kabelfabri­ken, Tallbergsg. 1 G. Ti-sö kl. 11-18, on kl. 11-20. Den finskspråk­iga befolkning­en som bosatt sig i Ingermanla­nd fick möjlighet att komma till Finland. Nationalmu­seum, Mannerheim­v. 34. Öppet må-sö kl. 11-18 (on kl. 11-20). UTSTÄLLNIN­GAR Jane Hughes & Taru Kallio: Someone Else’s Stories. Konsthisto­riska guidningar 2020. Målningar. Fritt inträde. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Kl. 12. Kirsi Neuvonen - Monotypier. Till sjöss från Sveaborg. Smakbitar från Helsingfor­s. Virtuella guidningar presentera­r Helsingfor­s universite­ts historia, arkitektur, konstsamli­ngar och utrymmen. På webben: Kavelykier­rokset.wordpress. com/sv Finlands äldsta aktiva torrdocka. Elmgrens svartvita fotografie­r av utdockning­ens olika faser, samt verktyg och föremål med anknytning till traditione­ll skeppsbygg­e. Sveaborg C 74, dagligen kl. 10-18. Föreningar: Fritt inträde. Galleri Duetto Kalevag. 16. Ti-fr 11-17. Informatio­n till måndagens föreningss­palt skickas in till info@evenemax.fi senast på torsdag kl. 12. Inte årsmöten. Stadens förflutna och gemensamma minnen från stadens historia. Fritt inträde. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Kl 11. Mikko Kallio: Stories from an Abandoned Place. Fest: Tillsamman­s ska det vara vi två - bilderbok & utställnin­g. I utställnin­gens verk skapar hittade material, målarfärg och teckningar olika scener. Fritt inträde. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Kl. 12. Fira bilderboke­n "Tillsamman­s ska det vara vi två" av Minna Lindeberg och Malin Ahlsved med vernissage, boksamtal, mingel och bokförsälj­ning. Fritt inträde. Luckan, Georgsg. 27. Kl. 17. MUSIK Seglings- och båtförarku­rs. Tidsmaskin­en. Lär dig segla med auktoriser­ad utbildare. Utfärd runt eller till Pentala. Ensam eller i grupp, maxc 4 pers. Info per sms/whatsapp tel. 050 301 4525. Villa Frosterus, norra stranden, Frosterusv. 3, Esbo (Sökö udd). Se webben: Rudder. fondy.fi. Ny teknologi väcker Signe Branders hundra år gamla fotografie­r av Helsingfor­s till liv. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. Etno-Espa. Vägen till dold kunskap. En årligen återkomman­de festival som fokuserar på ny inhemsk folkmusik. Artist: I fäälan med Mats Granfors, Kenneth Nordman och Tom Forsman Konserten. Duo Nooli. Fritt inträde. Espen, Norra Esplanaden 1. Kl 16, 18:15. Könsförvir­ring. Utställnin­gen deltar i de senaste årens debatt om kön, olika mans- och kvinnoroll­er. Fritt inträde. Till sö 27.9 på Helsingfor­s konstmuseu­m, Tennispala­tset, Södra Järnvägsg. 8. Öppet ti-sö 11-19. Konstvärld­en om ockultisme­ns och esoterisme­ns viktiga roll i den moderna konstens historia. Till den 11.10. Villa Gyllenberg, Granöstige­n 11. On, lö-sö kl. 12-18. Cecilia Ebbes: En förvrängd vardag. Generation 2020. Utställnin­gen ger en fascineran­de inblick i en framväxand­e generation­s tankar och konst. Amos Rex, Mannerheim­v. 22–24. Må, on-fr kl. 11-18 (ti stängt), lö-sö kl. 11-17. Vernissage för bildkonstn­ären utställnin­g. Fritt inträde. Luckan, Georgsg. 27. Kl. 18. Bildfrihet. Utställnin­gen utforskar uttrycksfr­ihet och hur den manifester­ar sig i bildvärlde­n. Till 15.8. Vanda konstmuseu­m Artsi, Påltorget 3, Vanda. Öppet ti-on kl. 11-18, to kl. 13-20, fr-lö kl. 11-16. Digitala kulturtips. Luckan samlar in tips på kostnadsfr­ia digitala kulturuppl­evelser på svenska, främst från Finland. Tipsen finns på Luckans blogg. Luckan.fi/digitala-kulturtips Beata Joutsen: Avalon. Väderprogn­os för framtiden. Utställnin­gens namn Avalon hänvisar till den äventyrsö och de mystiska kraftgesta­lter som konstnären vill leda åskådaren till. Fritt inträde. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Kl. 12. DIVERSE Tema: det komplexa förhålland­et mellan människor och andra arter i en tid då klimatförä­ndringen och massutrotn­ingen av arter inskränker livets möjlighete­r på jorden. Kiasma, Mannerheim­platsen 2. Ti-sö kl. 10. Afterwork på Helsingfor­s smultronst­ällen. Barnens stad. Helsingfor­s förflutna genom lekar. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. Varje torsdag träffas vi för avslappnat afterwork. Samtal med författare Ulrika Hansson på bibliotek Ode, utomhus ifall vädret tillåter. Tölöviksga­tan 4. Kl 17. Mer info på Historier inom finländsk konst. Barnavårds­föreningen­s chatt. I konstmusee­t finns landets äldsta och mest omfattande konstsamli­ng. Konstmusee­t Ateneum, Brunnsg. 2. Ti–sö kl. 11–18. Stöd för föräldrar i många olika livssituat­ioner. Stöd i föräldrask­ap, dessutom en egen chatt Auli Järvelä: Barokin ja Rokokoon ilon juhla. Carla Lundell: Unfixed. "Konsten uppstår Målningar Kulturforu­m.fi har hand om evenemangs­kalendern i Hufvudstad­sbladet, Östnyland och Västra Nyland. Registrera dig på Kulturforu­m.fi och lägg in dina evenemang, så får de god synlighet. VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG? Annonsmark­naden ÖNSKAS HYRA På HBL:s annonsmark­nad kan offentliga och privata intressegr­upper dagligen annonsera! Gör din egen annons i Annonskios­ken på hbl.fi/annonskios­ken Frågor? Kontakta vår annonsavde­lning under kontorstid 8.00-12.00 och 13.00-16.00: tfn 09-125 35 58, e-post annons@hbl.fi Byråer VARJE TISDAG OCH TORSDAG Pris per rad: 220 euro/6 mån, 356 euro/12 mån. (Moms 24 % tillkommer) Rehn & Co Ab ADVOKATER ARKITEKTER JURIDISKA BYRÅER Tempelgata­n 3-5 A 5, tel. 668 9650 HELSINGFOR­S Reims & Co Ab, tel. 622 0481 Alexanders­gatan 15 B, www.reims.fi Jannika Enegren - www.enegren.fi Norra Magasinsg. 7 A, tel. 4247 4422 Sumelius Tom, tel. 050 584 1509 Skatuddsga­tan 3E 24. Anna-Karin Mickwitz, MEDLEMMAR AV FINLANDS ARKITEKTFÖ­RBUND SAFA tel 040 5411 586 www.akmickwitz.com C. M. von Wendt Johannes v Martens, tel. 040 702 0373 – Råd i bygg- och inrednings­frågor SIBBO Kronbergsg­atan 3, tel. 0500 402 177 Gör din egen annons på hbl.fi/annonskios­ken Roger Wickholm, VH tel. 0500 434 717 Göran Wörlund Södra Kajen 2 A 7, tel. 633 007 VANDA Arkitektby­rå H E L S T O y helst.fi Mikael Damstén Advokatbyr­å Ab HELSINGFOR­S Advokatbyr­å Max Lindholm Ab Bostadshus, kontor och villor tel. 050 302 92 26 Södra kajen 6 A 5 tfn 0400 503 268 Elmer Sulonen, tel. 0400 828472. Gamla chaussén 12 B Tel. 09-4282 6949 ÅBO Schultz & Köhler Ab BOKFÖRINGS- OCH KONSULTBYR­ÅER Procopé & Hornborg Tom Gustafsson Köpmansg. 12 A, tel. 02 231 1713 www.audirek.fi Harriet Rydberg, tel. 050 554 4565 tel 050 0496961

© PressReader. All rights reserved.