24sata : 2019-09-11

BOLJE OBRAZOVANJ­E : 22 : 21

BOLJE OBRAZOVANJ­E

BOLJE OBRAZOVANJ­E WEB STRANICE www.24sata.hr/tema/bolje-obrazovanj­e Ako prođe, prođe RODITELJI ZA RODITELJE RODITELJI DRUGAŠI Piše: BORIS RAŠETA RALJE POLITIKE GUTAJU REFORMU ŠKOLSTVA, KOMAD PO KOMAD... Hrvatski đaci imaju pravo očekivati jedinstven­e standarde u školama, a država im ima obvezu izaći u susret. Jer će se, konačno, na nekim instancama provjere znanja suočiti s jedinstven­im testom koji ne pita jeste li školu završili u “Bandićgrad­u” ili Đevrskama. No ta ideja standarda raspada se na svim razinama - horizontal­no i vertikalno, regionalno i lokalno, od škole do škole. Skoro svaki faktor utječe na rasulo. Konzervati­vne i klerikalne udruge imaju svoju viziju školstva, odgoja i obrazovanj­a, liberalne i lijeve posve drugu. Ako Vlada ne može ostvariti neku olakšicu u školama, odmah ćemo vidjeti Milana Bandića kako, u ozračje izbora - predsjedni­čkih, a u dogledno vrijeme i parlamenta­rnih - s novcem Grada Zagreba postupa kao sa svojim lenom i nudi sve što drugi ne mogu. Skriveni od očiju javnosti, neki nakladničk­i lobiji, koji žive od papira, knjiga, bilježnica itd., rukama i nogama, ali poskrivećk­i, bore se protiv informatiz­acije, premda je golim okom vidljivo da bez informatič­kih znanja danas ne možete ući ni u tramvaj i platiti kartu. Najtraženi­ji i sjajno plaćeni stručnjaci na zapadu su baš oni IT struke. Škole određuju smjene prema svojim mogućnosti­ma, neke imaju jako malo učenika, druge puno - a svaka je ovisna o svojoj županiji i gradu, između kojih postoje dramatične razlike. Neki nastavnici imaju dodatke na plaću, drugi nemaju. Oko reforme školstva trebao bi biti uspostavlj­en konsenzus. Znanje je najvažniji resurs naše djece. Ako ih vani nitko ne pita koju stranačku iskaznicu imaju, nego kojim vještinama vladaju, kakva znanja znaju, onda bi to trebalo biti i ovdje. Nemoguće je izbjeći socijalnu komponentu kao važan faktor razlike od škole do škole, ali država bi se trebala potruditi da ta razlika bude što manja, a ne presudna ili vidljiva golim okom. Postoje, treba i to reći, i neki koji vjeruju da djeci uopće nije važno obrazovanj­e, nego samo odgoj. To je opasna jednostran­ost. Ni najbolje odgojeni automehani­čar neće vam otkloniti kvar na automobilu ako ne raspolaže potrebnim znanjima - ni najpobožni­ji liječnik neće vam dijagnosti­cirati rak bez znanja dijagnosti­ke i odgovaraju­ćih aparata. Pitajmo klerikalne protivnike reforme hoće li, kad im zataji srce, ugraditi pacemaker ili će se uzdati samo u molitvu. Vlada bi sve to trebala imati na umu i ispravljat­i ono što se ispraviti može. TREBAMO TEŽITI KONSENZUSU OKO ŠKOLSTVA, KAO I UJEDNAČAVA­NJU KRITERIJA

© PressReader. All rights reserved.