Makam Music : 2019-04-01

Baş Sayfa : 3 : 1

Baş Sayfa

MAKAM MÜZİK DERGİSİ MAKAM MUSIC MAGAZINE makammuzik.com MAYNÖANGEE­TMİMENT İmtiyaz Sahibi / Publisher MAKAM MÜZİK ANONİM ŞİRKETİ adına Mehmet Şerif Sağıroğlu Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor Ramazan Çakmakcı Yönetim Yeri / Management Office Osmanağa Mh. Arayıcıbaş­ı Sk. 27/5 Bahariye Kadıköy İstanbul Türkiye info@makammuzik.com + 90 216 450 09 50 ProduYcatp­ioımn &– PYauybılni­shing Sanat Editörü / Art Editor Sezen Cin Özdemir Yabancı Dil Editörü / Foreign Language Editor Burak A. Hersek Fotoğraf Editörü / Photo Editor Murat Özmen Görsel Yönetmen / Art Director Seçkin Tercan Editörler / Editors Zennup Pınar Çakmakcı Çiğdem Okuyucu Emel Sönmez İlknur Kaptan Grafik Tasarım / Graphic Design Candan Bayazıtoğl­u Bilgi İşlem / IT Serdar Bayazıtoğl­u Çeviri / Translatio­n Özge Muzika Cem Çabuker Reyhan Çabuker www.urartucevi­ri.com Hukuk Müşaviri / Legal Adviser Av. Bora Durmaz Kapak Fotoğrafı / Cover Photo Kali Pro Yapım & Yayın / Production & Publishing MAKAM MÜZİK ANONİM ŞİRKETİ Mersis No: 0610072895­400001 Vergi Numarası / Tax Number: 6100728954 Vergi Dairesi / Tax Office: Kadıköy Reklam / Advertisin­g info@makammuzik.com Baskı – Printing Print Center / Kazmaz Matbaacılı­k San. Tic. Ltd. Şti. Sultan Selim Mh. Libadiye Sk. No.3 34416 4.Levent İstanbul 0 212 371 03 00 - info@printcente­r.com.tr Baskı Yeri̇ ve Tari̇hi̇ – Publishi̇ng Place and Date İstanbul, Nisan 2019 – April 2019 Yayın Türü – Publicatio­n Genre Yerel Süreli Yayın National Periodical Publicatio­n ISSN 2602-3105 Yayının Süresi: Üç Ayda Bir Publicatio­n Period: Every Three Monthws Yayının Dili: Türkçe-İngilizce Publicatio­n Language: Turkish-English Yayının Türü: Yerel Süreli Yayın Publicatio­n Genre: Periodical Publicatio­n Yayının Mahiyeti: Müzik, Kültür ve Sanat Publicatio­n Content: Music, Culture and Art Makam Müzik Dergisine makammuzik.com web sitesi üzerinden ulaşabilir­siniz. You may reach Makam Music Magazine by visiting makammuzik.com web site. Dergi ile ilgili öneri ve şikâyetler­inizi; info@makammuzik.com adresine iletebilir­siniz. Any suggestion­s or complaints about Makam Music Magazine are welcomed and should be addressed to info@makammuzik.com Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğrafla­rdan yayıncının izni alınmadan, kaynak belirtilme­den tam veya özet alıntı yapılamaz. Neither text nor photograph­s from this publicatio­n may be reproduced either in full or summary without acknowledi­ng the source and without prior permission from the publisher. makam müzik dergisi 1 makam music magazine /