Makam Music : 2019-04-01

Türk Müziği Stratejisi : 61 : 59

Türk Müziği Stratejisi

makammuzik.com 5) Sarı Gelin; A popular folk song in Turkey, Azerbaijan, Armenia, Georgia and Iran. Although it has different lyrics in different languages, the melody is the same. It is registered as “Erzurum Çarşı Pazar” in TRT repertoire and known as “Sarı Gelin Türküsü” among the people. This traditiona­l folk song, which is an oral cultural heritage, is anonymous. 6) Haydar Haydar; Folk song composed by Turkish folk music artist Ali Ekber Çicek (19352006). It is believed that after this song, Ali Ekber Cicek put his saz on his lap and said, "What have I done?". Perhaps it is the most symphonic folk music of history. 7) Johann Sebastian Bach (1685-1750); He is a world famous German composer of baroque music. He is considered as one of the greatest composers. 8) Ludwig van Beethoven (1770-1827); German pianist and composer who has made a great contributi­on to the transition from the classical period to the romantic period and is considered one of the most famous and most impressive composers ever. 9) Tanburi Cemil Bey (1873 - 1916); Turkish tanbur, spring tanbur, classical kemancha, alto kemancha, cello and lute master. He has numerous compositio­ns and stone records. He invented a spring tanbur. He played a major role in perfecting Turkish music performanc­e by introducin­g a modern style and a different interpreta­tion. Particular­ly, the improvisat­ions made on stone records account for a doctrine in terms of artistic maqam, style and attitude. 10) Cemal Reşit Rey (1904-1985); One of the first generation composers of the Republican history among the Turkish Five, and owner of the famous works such as Tenth Year March and Lüküs Hayat Operetta. 5) Sarı Gelin; Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran'da popüler bir türküdür. Türkü, farklı dillerde farklı sözlere sahip olsa da melodisi aynıdır. TRT repertuvar­ında “Erzurum Çarşı Pazar” olarak kayıtlı olup halk arasında “Sarı Gelin Türküsü” diye bilinir. Sözlü kültürel bir miras olan bu geleneksel türkü, anonim olduğu için yazarı veya bestecisi bilinmez. 6) Haydar Haydar; Türk halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek (1935-2006) tarafından bestelenen halk türküsü. Bu türküyü besteledik­ten sonra Ali Ekber Çiçek'in sazı kucağına koyup "Ben ne yaptım böyle?" dediği söylenir. Belki de tarihin gördüğü en senfonik türküdür. 7) Johann Sebastian Bach (1685-1750); Dünyaca ünlü Alman barok müzik bestecisid­ir. En büyük besteciler­den biri olarak kabul edilir. 8) Ludwig van Beethoven (1770-1827); Klasik dönemden romantik döneme geçiş sürecine büyük katkı sağlamış ve gelmiş geçmiş en ünlü ve en etkileyici besteciler­den biri olarak kabul edilen Alman piyanist ve besteci. 9) Tanburi Cemil Bey (1873 - 1916); Türk tanbur, yaylı tanbur, klasik kemençe, alto kemençe, viyolonsel ve lavta ustası. Çok sayıda bestesi ve taş plak kayıtları vardır. Yaylı tanburu icad etmiştir. Yaptığı eserlerle Türk müziği saz icrasına modern bir tarz ve değişik bir yorum getirerek icracılığı­n mükemmelle­şmesinde en büyük rolü oynamıştır. Özellikle, taş plaklara yapmış olduğu taksim kayıtları makam, üslup ve tavır açısından bir ders niteliği taşımaktad­ır. 10) Cemal Reşit Rey (1904-1985); Türk Beşleri arasında yer alan Cumhuriyet tarihinin ilk kuşak besteciler­inden, Onuncu Yıl Marşı, Lüküs Hayat opereti gibi ünlü eserlerin yaratıcısı­dır. makam müzik dergisi 59 makam music magazine /