Makam Music : 2019-04-01

Türk Müziği Stratejisi : 65 : 63

Türk Müziği Stratejisi

makammuzik.com 19) Hüseyin Sadeddin Arel (1880-1955); Legist, composer and music researcher. 20) Koca Mimâr Sinân Ağa (1489-1588); Ottoman chief architect and civil engineer. Mimar Sinan, who had worked as a chief architect and performed important architectu­ral works at the period of Ottoman Sultans, I. Süleyman, II. Selim and III. Murat, has been known worldwide in the past and today with his works. His masterpiec­e is Selimiye Mosque, which he called "My Master Work". 19) Hüseyin Sadeddin Arel (1880-1955); hukukçu, besteci ve musiki araştırmac­ısı. 20) Koca Mimâr Sinân Ağa (1489-1588); Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisi. Kariyerind­e önemli eser verdiği Osmanlı padişahlar­ı I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerin­de baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yapıtlarıy­la geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştı­r. Başyapıtı, "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'dir. makam müzik dergisi 63 makam music magazine /