Makam Music : 2019-04-01

Caka : 68 : 66

Caka

makammuzik.com 1) Systolic level: It is the pressure of the blood pumped from the heart to the veins during the contractio­n of the heart. 1) Sistolik değer: Kalp kasıldığın­da kalpten damarlara doğru atılan kanın damar duvarında yaptığı basınçtır. makam müzik dergisi 66 / makam music magazine