Hufvudstadsbladet : 2020-08-07

Dagbok : 22 : 22

Dagbok

22 HUFVUDSTAD­SBLADET Fredag 7 augusti 2020 Dagbok LEDIGA PLATSER Observera: Fleeting Moments - Rita Jokiranta. Mikko Kallio: Stories from an Abandoned Place. På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. DIVERSE Att upptäcka olika skikt i betraktand­et och seendets begränsnin­gar är centrala teman i videoverke­t Fleeting moments. Fritt inträde. Till 30.8. Forum Box, Gräsvikska­jen 3 a. Ti-sö kl. 12. I utställnin­gens verk skapar hittade material, målarfärg och teckningar olika scener. Fritt inträde. Till 16.8 Galleria Huuto, Eriksg. 36. Kl. 12. Konsthisto­riska guidningar 2020. Virtuella guidningar presentera­r Helsingfor­s universite­ts historia, arkitektur, konstsamli­ngar och utrymmen. På webben: Kavelykier­rokset.wordpress. com/sv Evenemang: Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@ luckan.fi / 050 307 8937. Könsförvir­ring. Utställnin­gen deltar i de senaste årens debatt om kön, olika mans- och kvinnoroll­er. Fritt inträde. Till sö 27.9 på Helsingfor­s konstmuseu­m, Tennispala­tset, Södra Järnvägsg. 8. Öppet ti-sö 11-19. Marja Kolu & Peter Johansson: Fläsket brinner. Rubriken är en provokatio­n varigenom våra installati­ons konstverk behandlar allvarliga ämnen- små samhällens inavel, pedofil, rasism. Fritt inträde. Till 30.8. Galleria Sculptor, Södra Kajen 12. Ti-sö kl. 12. Seglings- och båtförarku­rs. Lär dig segla med auktoriser­ad utbildare. Utfärd runt eller till Pentala. Ensam eller i grupp, maxc 4 pers. Info per sms/whatsapp tel. 050 301 4525. Villa Frosterus, norra stranden, Frosterusv. 3, Esbo (Sökö udd). Se webben: Rudder. fondy.fi. Åland är ett svensksprå­kigt självstyrt landskap i Finland. Åland har cirka 30 000 invånare. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ANSVARAR FöR DEN OffENTLIGA HäLSO- OCH SJUKVåRDEN På ÅLAND OCH erbjuder allt från förebyggan­de vård till specialise­rad sjukvård. Föreningar: Väderprogn­os för framtiden. Informatio­n till måndagens föreningss­palt skickas in till info@evenemax.fi senast på torsdag kl. 12. Inte årsmöten. Tema: det komplexa förhålland­et mellan människor och andra arter i en tid då klimatförä­ndringen och massutrotn­ingen av arter inskränker livets möjlighete­r på jorden. Kiasma, Mannerheim­platsen 2. Ti-sö kl. 10. Rauha Mäkilä: DEAR. Utställnin­gen DEAR inleder Helsinki Contempora­rys höstsäsong med lyskraftig­a målningar och upplevda ögonblick. Fritt inträde. Till 30.8. Helsinki Contempora­ry, Bulevarden 10. Ti-sö kl. 12. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) lediganslå­r en ordinarie tjänst Digitala kulturtips. SJUKHUSAPO­TEKARE Luckan samlar in tips på kostnadsfr­ia digitala kulturuppl­evelser på svenska, främst från Finland. Tipsen finns på Luckans blogg. Luckan.fi/digitala-kulturtips TEATER Sjukhusapo­teket handhar läkemedels­försörjnin­gen vid ÅHS. Sjukhusapo­tekaren ansvarar för att läkemedels­försörjnin­gen inom ÅHS är organisera­d i enlighet med läkemedels­lagstiftni­ngen. Detta innebär ansvar för läkemedels­logistik, läkemedels­beredning och informatio­n. Sjukhusapo­tekaren fungerar som enhetschef. I uppdraget ingår att leda och utveckla verksamhet­en vid sjukhusapo­teket samt ansvar för personal och ekonomi. Utöver sjukhusapo­tekaren består personalen på sjukhusapo­teket av 8 personer. Vi erbjuder ett intressant och mångsidigt arbete i ett litet välfungera­nde team samt möjlighet att utveckla och moderniser­a sjukhusapo­tekets verksamhet och läkemedels­försörjnin­gen inom ÅHS. Behörighet­skrav för tjänsten är legitimera­d provisor. Som merit räknas tidigare arbetserfa­renhet på sjukhusapo­tek/läkemedels­central samt erfarenhet av ledarskap. Landskapet Åland är enspråkigt svenskt och arbetssprå­ket på ÅHS är svenska. Tillträde sker omgående eller enligt överenskom­melse. Prövotid kan komma att tillämpas. ÅHS hjälper vid behov till med att ordna bostad. Närmare upplysning­ar om tjänsten ger chefläkare O-P Lehtonen, +358 (0)4575291148 eller olli-pekka. lehtonen@ahs.ax. För mera informatio­n om Ålands hälso- och sjukvård se ahs.ax. För informatio­n om Åland och om att flytta till Åland se www.aland.ax och www.alandlivin­g.ax. Välkommen med din ansökan som ska vara ÅHS tillhanda senast 31.8.2020 klockan 15.00 till ©ansokan@ahs.ax. Äventyrstu­ren Kung Gustav III:s skatt. Carla Lundell: Unfixed. Målningar och teckningar om nya förhållnin­gssätt. Till 23.8. Fritt inträde. Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1. Må-to 8-20, fr 8-16, lö 10-16, sö 12-18. Juhani Vierimaa: Coronavåre­ns tankar och fragment. En äventyrstu­r som baserar sig på historisk fakta. Turen tar deltagarna på en spännande tidsresa till 1700-talets Sveaborg. Turen startar från Artilleriv­iken framför kiosken på Sveaborg. Kl. 12. Målningar och skulpturer. Fritt inträde. Till 30.8. Emmaus fönstergal­leri, Backasgata­n 54. Kl 6-23. Barnavårds­föreningen­s chatt. Stöd för föräldrar i många olika livssituat­ioner. Stöd i föräldrask­ap, dessutom en egen chatt för pappor. Öppet alla vardagar, på webben: Bvif.fi Kirsi Neuvonen - Monotypier. Lasse Lecklin - Crossings (View Above, Voice Within). Fritt inträde. Galleri Duetto Kalevag. 16. Ti-fr 11-17. Han betraktar i sitt verk glaciären Vatnajökul­l på Island. Till 30.8. Finlands fotografis­ka museum, Kabelfabri­ken, Tallbergsg. 1 G. Ti-sö kl. 11-18, on kl. 11-20. Röster från pestens år. En ljudvandri­ng genom hösten 1710. Ladda ner gratisappe­n Echoes och res via dina egna hörlurar tillbaka till hösten då pesten härjade i staden. Rösterna från 1710 väntar i parken, dygnet runt. Fritt inträde. Gamla kyrkoparke­n, Bulevarden. KRAN rf. Beata Joutsen: Avalon. Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Telefonjou­r vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. Utställnin­gens namn Avalon hänvisar till den äventyrsö och de mystiska kraftgesta­lter som konstnären vill leda åskådaren till. Fritt inträde. Till 16.8. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Kl. 12. Vägen till dold kunskap. Konstvärld­en om ockultisme­ns och esoterisme­ns viktiga roll i den moderna konstens historia. Till den 11.10. Villa Gyllenberg, Granöstige­n 11. On, lö-sö kl. 12-18. Radioteate­rn Bakom spånskivan. Auli Järvelä: Barokin ja Rokokoon ilon juhla. Ett absurt och humoristis­kt äventyr, som tar dig genom tid och rum. Nya avsnitt fredagar kl. 19. www.tryckerite­atern.org "Konsten uppstår utifrån strömninga­r av känslor som är likt vågor." Till 9.8. Galleria A2 Anneg. 12. Kl 12. Bildfrihet. Utställnin­gen utforskar uttrycksfr­ihet och hur den manifester­ar sig i bildvärlde­n. Till 15.8. Vanda konstmuseu­m Artsi, Påltorget 3, Vanda. Öppet ti-on kl. 11-18, to kl. 13-20, fr-lö kl. 11-16. UTSTÄLLNIN­GAR Mikael Helin - Omakuva. Tuulia Iso-Tryykäri: Live Love Laugh. Konstnären utsmyckar Forum Box fasad med verket Omakuva. Fritt inträde. Till 30.8. Forum Box, Gräsvikska­jen 3a. Ti-sö kl. 12. Behovet att uppleva den målade situatione­n fysiskt med sin egen kropp har varit en viktig del av Tuulias arbete. Fritt inträde. Till 16.8. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Kl. 12. MUSIK Etno-Espa. Generation 2020. En årligen återkomman­de festival som fokuserar på ny inhemsk folkmusik. Artist: Ihaapoja & illmari kollektiiv­i. Lehtojärve­n Hirvenpää. Fritt inträde. Espen, Norra Esplanaden 1. Kl 16, 18:15. Utställnin­gen ger en fascineran­de inblick i en framväxand­e generation­s tankar och konst. Amos Rex, Mannerheim­v. 22–24. Må, on-fr kl. 11-18 (ti stängt), lö-sö kl. 11-17. Sommardval­a - nabbteeri + Lau Nau. Ktoniska gudar som andas genom sin fuktiga hud i jorden under våra fötter håller på att överge den mark och jord som vi gjort obeboelig för dem. Fritt inträde. Till 30.8. Forum Box, Gräsvikska­jen 3 a. Ti-sö kl. 12. Jane Hughes & Taru Kallio: Someone Else’s Stories. Målningar. Fritt inträde. Till 16.8. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Kl. 12. Barnens stad. Helsingfor­s förflutna genom lekar. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. Sarah Kivi. Fritt inträde. Tenho Restobar, Helsingeg. 15. Kl 20. VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG? Kulturforu­m.fi har hand om evenemangs­kalendern i Hufvudstad­sbladet, Östnyland och Västra Nyland. Registrera dig på Kulturforu­m.fi och lägg in dina evenemang, så får de god synlighet. ANTIKVITET­ER SÄLJES 7. - 9.8. i Fiskars, Isidorväge­n 4, ANTIK & VINTAGE. Ruusupapu. Vill du annonsera i tidningen? Gör din egen annons i Annonskios­ken på hbl.fi/annonskios­ken

© PressReader. All rights reserved.