Hufvudstadsbladet : 2020-08-07

Pyssel : 26 : 26

Pyssel

26 HUFVUDSTAD­SBLADET Fredag 7 augusti 2020 Pyssel KONTAKT service@ksfmedia.fi u u ................................................................................... .................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. Namn: Adress: Storkryss 361 Ann Husman. är konstruera­t av Insändarna av de tre först dragna rätta lösningarn­a belönas med skraplotte­r. Lösningen bör vara redaktione­n tillhanda senast den 27 augusti och adresseras till KSF MEDIA, LUNDAGATAN 8, 06100 BORGå ELLER KORSORD@KSFMEDIA.FI . Kom ihåg att märka kuvertet med ”Storkryss 361” och vik gärna krysset så att numret syns utåt. Du kan också delta i utlottning­en genom att till exempel fotografer­a din lösning med din smarttelef­on och skicka in den på e-postadress­en korsord@ksfmedia.fi

© PressReader. All rights reserved.