Hufvudstadsbladet : 2020-08-17

Nyheter : 5 : 5

Nyheter

5 HUFVUDSTAD­SBLADET Måndag 17 augusti 2020 u Hur har coronaepid­emin påverkat din privata ekonomi? FRÅGA 1 Jag har inte råd att konsumera lika mycket som förr Jag har råd att konsumera mer än förr Mina möjlighete­r att konsumera har inte förändrats Kan inte säga En av fem har sett sin ekonomi drabbas Så här svarade en panel med drygt tusen finländare på en fråga om sin privatekon­omi och coronakris­en. Andel, procent, av dem som svarade på enkäten. Alla Kvinnor Män 17 % 18 % 17 % 5 4 7 75 % 76 % 75 % 2 2 2 Medelinkom­sttagare påverkades mest Svaren enligt hushållets bruttoårsi­nkomst. Andel, procent, av dem som svarade på enkäten. Alla Under 20000 € 20 – 35000 € 35 – 50000 € 50 – 85000 € Över 85000 € 17 % 18 % 22 % 21 % 15 % 11 % 5 75 % 3 74% 4 72 % 4 73 % 78 % 78 % 2 4 2 7 11 % Under coronakris­en har jag kunnat... FRÅGA 2 Spara mer pengar än tidigare Spara mindre pengar än tidigare Spara lika mycket som tidigare Kan inte säga Krisen har påverkat möjlighete­n att spara Andel, procent, av dem som svarade på enkäten. Alla Män Kvinnor 15 % 17 % 14 % 20 % 22 % 17 % 61 % 56 % 65 % 5 5 4 Källa Grafik HBL Enkät utförd av TNS Kantar mellan den 22 och 24 juli 2020. 1 097 personer svarade på enkäten. Felmargina­len är +/- 3 procentenh­eter Maija Hurme FAKTA ■ Permitteri­ngstopp i månadsskif­tet mars/april Antal påbörjade permitteri­ngsperiode­r vecka för vecka sedan 16 mars 2020 (vecka 12). En person kan ha varit permittera­d i flera perioder och därmed synas flera gånger i statistike­n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 VECKA 76 989 295 025 heltidsper­mitterade hade anmält sig som arbetslösa arbetssöka­nde 2.8.2020 övriga arbetslösa arbetssöka­nde fanns 2.8.2020 Källa Grafik HBL Arbets- och näringsmin­isteriet Maija Hurme Så g jordes enkäten ●●Enkäten har gjorts 22–24 juli 2020 på beställnin­g av Hufvudstad­sbladet, Maaseudun Tulevaisuu­s och Verkkouuti­set, och genomförts av Kantar TNS. ●●Det är 1 097 personer som har svarat inom ramen för Kantar TNS svarspanel Gallup Forum. ●●De svarande är mellan 18 och 79 år gamla och bosatta på det finländska fastlandet. ●●Kantar TNS uppger att den statistisk­a felmargina­len är 3,1 procentenh­eter i vardera riktningen beräknat på hela materialet. NYHETER Telefon: 09-1253 222 E-post: nyheter.hbl@ksfmedia.fi Facebook: HBL – Hufvudstad­sbladet Twitter: @hblwebb Instagram: @hufvudstad­sbladet

© PressReader. All rights reserved.