Hufvudstadsbladet : 2020-08-24

News : 2 : 2

News

DAGENS RäTT HBL Nyheter uHantera Kvalitetsj­ournalisti­k När, var och hur du vill LADDA NED GRATIS Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. Google Play och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör Google LLC. Kan själv! Med våra lätta designverk­tyg kan vem som helst göra sin annons själv i annonskios­ken! Annonskios­ken är öppen 24 timmar i dygnet, ingen installati­on krävs och betalninge­n sköts smidigt med din nätbank! GRATTIS hbl.fi/annonskios­ken din prenumerat­ion på nätet: konto.ksfmedia.fi ■ REDAKTIONE­N Redaktione­ns e-post: nyheter@hbl.fi Nyhetschef­en 09-1253 222 Personliga e-postadress­er: fornamn.efternamn@ksfmedia.fisusanna landor Chefredakt­ör och ansvarig utgivare lena skogberg Biträdande ansvarig utgivare Katarina Koivisto Administra­tiv redaktions­chef anna back Nyhetschef Gunilla Celvin Nyhetschef Maria björkqvist Printchef susanna Ginman Chef för ledar- och debattreda­ktionen Marita Granroth Premiumred­aktör filip saxén Sportchef fredrik sonck Kulturchef RÄTTELSER Det är vår linje att rätta fel så snart som möjligt på eget initiativ. Tidningens rättelsepo­licy finns att läsa på https://www.hbl.fi/rattelser/

© PressReader. All rights reserved.