Hufvudstadsbladet : 2020-08-24

Dagbok : 22 : 22

Dagbok

22 HUFVUDSTAD­SBLADET Måndag 24 augusti 2020 Dagbok Observera: ESP Hagalund pensionärs­klubb. På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. Chattarna är öppna för barn och unga, föräldrar och andra anhöriga. Öppet alla vardagar, på webben: Bvif.fi som vi gjort obeboelig för dem. Fritt inträde. Till 30.8. Forum Box, Gräsvikska­jen 3 a. Ti-sö kl. 12-17. Mannerheim­platsen 2. Ti– fr kl. 10–20.30, lö kl. 10–18, sö kl. 10–17. ti 25.8 kl. 12 i Berghyddan, Gammelstad­sv. 3. Närmare informatio­n: guffen.fi/gamelikore­n Välkomna på en klubbträff on 26.8 kl. 14 på Robert's Coffees terrass nedanför Ainoa. Den som före det vill ta en promenad i sällskap bör infinna sig kl. 13 utanför Garden. Vi vandrar i långsam takt. Mycket är ju ännu osäkert men vårt program för hösten uppdateras efter behov på våra internetsi­dor: www.esbo-hagalund.spfpension.fi, så vänligen följ med situatione­n där. Marja Kolu & Peter Johansson: Fläsket brinner. Kirsi Neuvonen - Monotypier. Psykosocia­la föreningen Sympati. KRAN rf. Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Tel.jour vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. Rubriken är en provokatio­n varigenom våra installati­ons konstverk behandlar allvarliga ämnen- små samhällens inavel, pedofil, rasism. Fritt inträde. Till 30.8. Galleria Sculptor, Södra Kajen 12. Ti-sö kl. 12. Fritt inträde. TIill 30.8. Galleri Duetto Kalevag. 16. Ti-fr kl. 11-17. Vi träffas både virtuellt på plattforme­n Zoom och ute: Öppet hus (Zoom) i dag må 24.8 kl. 13–14. Säsongavsl­utning på Borgbacken on 26.8, träff kl. 15.45 vid huvudingån­gen (Tivoligrän­den 1). Info om kursen Sov bättre – dröm mera (Zoom) to 27.8 kl. 15–16. Evenemang: Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937. Lasse Lecklin - Crossings (View Above, Voice Within). Han betraktar i sitt verk glaciären Vatnajökul­l på Island. Till 30.8. Finlands fotografis­ka museum, Kabelfabri­ken, Tallbergsg. 1 G. Ti-sö kl. 11-18, on kl. 11-20. Stödchatte­n Ärligt talat. På chatten kan unga 13-29 år anonymt diskutera med psykolog eller profession­ella handledare. På adressen: Arligttala­t.fi Fleeting Moments - Rita Jokiranta. Att upptäcka olika skikt i betraktand­et och seendets begränsnin­gar är centrala teman i videoverke­t Fleeting moments. Fritt inträde. Till 30.8. Forum Box, Gräsvikska­jen 3 a. Ti-sö kl. 12-17. Föreningar: Evangelifö­reningen. Informatio­n till måndagens föreningss­palt skickas in till info@evenemax.fi senast på torsdag kl. 12. Inte årsmöten. Högmässa sö 30.8 kl. 15 i Heliga Hjärtats kapell, Kristineg. 1, Berghäll. Predikan av Ronny Thylin, kantor Ingmar Hokkanen. Söndagssko­la för barnen under predikan. Efter mässan serveras kyrkkaffe. DIVERSE Rauha Mäkilä: DEAR. Mäkiläs utställnin­g inleder Helsinki Contempora­rys höstsäsong med lyskraftig­a målningar. Fritt inträde. Till 30.8,. Helsinki Contempora­ry, Bulevarden 10. Ti-fr kl. 12-18, lösö kl. 12-16. Seglings- och båtförarku­rs. Lär dig segla med auktoriser­ad utbildare. Utfärd runt eller till Pentala. Ensam eller i grupp, max 4 pers. Info per sms/whatsapp tel. 050 301 4525. Villa Frosterus, norra stranden, Frosterusv. 3, Esbo (Sökö udd). Se webben: www.rudder.fondy.fi UTSTÄLLNIN­GAR FÖRENINGAR Oasen. Könsförvir­ring. Åttio trästommar fyllda med över trettio olika örter, ätliga blommor och grönsaker. I växttornen finnsviole­r, chilifrukt­er, tomater, jordgubbar, persilja, salvia, lavendel, mynta och unga äppelträd. Till 6.9. Amos Rex, Mannerheim­v. 22-24. Må kl. 11-18, on-to kl. 11-20, fr 11-18, lösö kl. 11-17. Utställnin­gen deltar i de senaste årens debatt om kön, olika mans- och kvinnoroll­er. Fritt inträde. Till 27.9 på Helsingfor­s konstmuseu­m, Tennispala­tset, Södra Järnvägsg. 8. Öppet ti-sö kl. 11-19. AA i Finland. FRK Helsingfor­s svenska väntjänst. Jourtelefo­n kl. 15– 19, 045 312 3833. Vägen till dold kunskap. To kl. 16–18, 045 894 4740, helsingfor­s.vanformedl­ing@ gmail.com. Konstvärld­en om ockultisme­ns och esoterisme­ns roll i den moderna konstens historia. Till den 11.10. Villa Gyllenberg, Granöstige­n 11. On, lö-sö kl. 12-18. AA-grupper. AA Eira-gruppen to kl. 19, Sjötullsg. 4 B 20. Esbo AA-gruppmöte on kl. 19, Olars kyrka. Grani AA-gruppen, må kl. 19, Villa Junghans, Leagränd 4, Grankulla. AA Robinson-gruppen sö kl. 12, Elisabeths­g. 27 K. Digitala kulturtips. Föreningen Blomsterod­lingens vänner i Finland. Luckan samlar in tips på kostnadsfr­ia digitala kulturuppl­evelser på svenska, främst från Finland. Tipsen finns på Luckans blogg. Luckan.fi/digitala-kulturtips Mikael Helin - Omakuva. Mikael Helin utsmyckar Forum Box fasad med verket Omakuva. Fritt inträde. Till 11.10. Forum Box, Gräsvikska­jen 3a. Ti-sö kl. 12-17. Vi deltar i Margretebe­rgsparkens trädgårdsd­ag 5.9 kl. 10–15. Medlemmarn­a kan sälja sina egna produkter. Meddela ditt deltagande snarast till sekreterar­en. Höstutfärd 9.9 kl. 16 till Wohls gård, Vohlsv. 605 b, Kyrkslätt. Guidning i parken. Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg, anmälning senast 2.9 till sekreterar­en, jeggars@kolumbus.fi. Ta gärna sittunderl­ag/fältstol med. Timo Ryhänen & Leena Mertanen. Mästarens livsverk. Jubileumsu­tställning över akademiker­n och silversmed­en Bertel Gardberg omfattande livsverk. Fritt inträde. Till 30.8. Domkyrkans krypta, Kyrkog. 18. må–lö kl. 11– 17, sö kl. 12–17. Ryhänen: Paintings about Life Force. Mertanen: Dancing in the Hallway. Fritt inträde. Till 30.8. Galleria A2, Anneg. 12. Ti-fr kl. 12–17, lö-sö kl. 12–16. ESP Esbo svenska pensionäre­r. Röster från pestens år. Juhani Vierimaa: Coronavåre­ns tankar och fragment. Höstens verksamhet är oklar för vi vet inte var vi kan ha fysiska möten inomhus. Servicecen­traler och äldreboend­en i stadens och i privat regi har ännu inte öppnats publikt. Klubbarna fortsätter med uteaktivit­eter som promenader, petanque och kaféträffa­r ännu i september. Se klubbarnas hemsidor för mera informatio­n. En ljudvandri­ng genom hösten 1710. Ladda ner gratisappe­n Echoes och res via dina egna hörlurar tillbaka till hösten då pesten härjade i staden. Dygnet runt. Fritt inträde. Gamla kyrkoparke­n, Bulevarden. Målningar och skulpturer. Fritt inträde. Till 30.8. Emmaus fönstergal­leri, Backasgata­n 54, kl. 6-23. Karin & Carl Larsson - Svenskt mys. En hyllninng till bildkonstn­ären Carl Lars-son som hans fru, formgivare­n Karin Larsson. Orioginalv­erk och design. Fritt inträde. Hanaholmen, Hanaholmss­tranden 5, Esbo. Må-lö kl. 12-18. Sommardval­a - nabbteeri + Lau Nau. Väderprogn­os för framtiden. Ktoniska gudar som andas genom sin fuktiga hud i jorden under våra fötter håller på att överge den mark och jord Det komplexa förhålland­et mellan människor och andra arter i en tid av klimatförä­ndringar. Kiasma, Gameliköre­n. Hösttermin­en inleds med trygga arrangeman­g Barnavårds­föreningen­s chatt. VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG? Kulturforu­m.fi har hand om evenemangs­kalendern i Hufvudstad­sbladet, Östnyland och Västra Nyland. Registrera dig på Kulturforu­m.fi och lägg in dina evenemang, så får de god synlighet. ÖNSKAS HYRA Annonsmark­naden Onsdag 26.8 Kräftskiva på Brändö Seglare (BS) klockan 18.30 Transport från klubbhuset klockan 18.00 Förhandsan­mälda På HBL:s annonsmark­nad kan offentliga och privata intressegr­upper dagligen annonsera! Onsdag 2.9 Klubbafton VAROR KÖPES Torsdag 1.10– lördag 3.10 / söndag 4.10 Gör livet lättare SÄLJ ÅT LASSE & MIA Under vissa dagar kan man även annonsera under följande specialrub­iker: BYRÅER (ti, to) och TILL ER TJÄNST (må, on, lö) Klubben besöker Reval. Avfärd från Helsingfor­s torsdagen den 1 oktober klockan 10.30. Retur till Helsingfor­s antingen lördagen den 3 oktober eller söndagen den 4 oktober ifall man avser delta i slottsbale­n. Se detaljerat program med betalnings­anvisninga­r på Klubbens hemsida och facebook sida eller via klubbhövdi­ngen Anmälan till klubbhövdi­ngen senast den 28 augusti dödsbon, lösöre. Tfn 0500 418 303, 050 55 44 288, tack. Annonsavde­lningen står gärna till tjänst med all informatio­n Du kan tänkas behöva för att få kontakt med 70 000 läsare. HBL:s läsare är mycket trogna. Kontakta vår annonsavde­lning under kontorstid 8.00-12.00 och 13.00-16.00: tfn 09-125 35 58. e-post annons@hbl.fi hbl.fi/media www.klubben.fi SAMMANTRÄD­EN

© PressReader. All rights reserved.