24sata : 2019-10-10

PANORAMA : 25 : 25

PANORAMA

24-25 ČETVRTAK, 10. 10. 2019. | 24 SATA | Svoj NFC naručio je preko stranice Dangerous Things. Nalazi se na osobnim iskaznicam­a, karticama, putovnicam­a... Planira staviti i drugi kojim se mogu otključava­ti vrata. 6 KO MINUTA, KAO DA VADIŠ KRV Ima svakakvih implantata 4 - jedan čovjek si je ugradio ploču na prsa. Kad se okrene na sjever, ona vibrira. Neki mijenjaju zjenice u neprirodne boje ili ugrade uređaj da vide u mraku, svjedoči. Denis u sobi ima Google 5 asistenta. Kad joj kaže: ‘Hey Google’, ona zna da se obraća baš njoj i sluša naredbe za paljenje svjetla, spuštanje roleta, paljenje radija...

© PressReader. All rights reserved.