24sata : 2019-10-10

ZDRAVLJE : 43 : 43

ZDRAVLJE

ČETVRTAK, 10. 10. 2019. | 24 SATA 4| 2-43 MOGUĆI UZROCI STRESA strana stresa E, ZABORAVLJI­VOST, TEŠKI PMS I NESANICA. POSTAJEMO RAZDRAŽLJI­VI, A TO VODI U AGRESIJU

© PressReader. All rights reserved.