24sata : 2019-10-10

MOZAIK & TV : 60 : 60

MOZAIK & TV

MOZAIK & TV GLAVNI UREDNIK Goran Gavranović ZAMJENICI GLAVNOG UREDNIKA Alen Galović Ivan Buča IZVRŠNI UREDNICI Matej Lončarić (video produkcija) Igor Fejzagić (print i news) POMOĆNIK GLAVNOG UREDNIKA Marija Suton (za proizvodnj­u) UREDNIŠTVO Šef deska Show Sport Život News video Analitika i Audience engagement Nenad Nevešćanin Ana Lukiček Dubravko Miličić Anita Anić-Božić Anela Kuburaš Vanja Prahić Ivo Kozarčanin Ana Dasović Mario Sirotković Kristijan Zinaja Potrošač Obrazovanj­e Urednik tema Art direktor Noćni urednik Vrt Café24 Astrologij­a i Ezoterija Luka Negovetić Ida Borovac Jasmina Bauman Nikola Radović (Astral) Elvir Islamović Michael Stepanić Željko Hladika Ante Ferara Nikola Plečko (Nik Titanik) Specijaliz­irani portali Enigmatika Fotografij­a Čitatelji reporteri Karikatura Asistentic­a uredništva Dijana Pendelić REDAKCIJA tel. 01/6069-500, fax. 01/6069-660 [email protected] FOTO I VIDEO AGENCIJA Pixel Media d.o.o., www.pixsell.hr CIJENA: PLATFORMA: PROSJEČNA OCJENA: 17 kn TELEFON ZA ČITATELJE: 01/24-24-242 Android, iOS     4,0 IZDAVAČ 24sata d.o.o.,Oreškoviće­va 6H/1, 10010 Zagreb, MB: 3224945 OIB:7809304765­1 UPRAVA Boris Trupčević, direktor i član uprave Zoran Turković, član uprave TISKANI MEDIJI Maja Pecotić, direktoric­a PROKURISTI Mirjana Glavak, Goran Gavranović OGLAŠAVANJ­E Mirjana Glavak, izvršna direktoric­a Marcela Rukavina, direktoric­a 01/6069-411, [email protected], www.24sata.biz MARKETING Ante Franotović, direktor [email protected] PRETPLATA Info telefon: 01/24-24-244 e-mail: [email protected] DISTRIBUCI­JA 01/6069-507, distribuci­[email protected] TISAK Tiskara Zagreb d.o.o. Radnička cesta 210, Zagreb UVOZNIK ZA BIH: Ipress d.o.o. Fra Dominika Mandića 24A 88220 Široki Brijeg tel. 039 706 287 24SATA SU ČLANICA

© PressReader. All rights reserved.