Lidové noviny : 2020-06-30

Názory : 8 : 8

Názory

NÁZORY 8 LIDOVÉ NOVINY Úterý 30. června 2020 ZBYNĚK PETRÁČEK komentátor LN Vydavatel: MAFRA, a. s., Karla Engliše 519/11, 150 00, Praha 5, IČ 45313351, evidenční číslo MK: E 5168, ISSN 0862-5921 REDAKCE: ŘEDITEL István Léko Veselin Vačkov Petr Bušta, Petr Závozda, Lukáš Novotný, David Steiner, Petr Vnouček Martin Zvěřina (názory), Kateřina Surmanová (domov), Michal Pavec (byznys), Robert Schuster (svět), Jana Machalická (kultura), Antonín Vavrda (sport), Michal Růžička (foto), Petra Smítalová (Akademie), Tomáš Nahodil (Právo & justice), Josef Tuček (Medicína & věda), Martin Egyed (seriály LN), Petr Bušta (Česká pozice), Petr Kamberský (Orientace), Kateřina Svobodová (Relax), Vladan Šír (Pátek LN), Eva Hlinovská (Esprit) Štěpán Korčiš, Jan Bezucha, Petr Homolka Iva Pospíšilov­á ŠÉFREDAKTO­R VEDOUCÍ VYDÁNÍ Petr Kamberský, HLAVNÍ EDITOŘI ŠÉFKOMENTÁ­TOR VEDOUCÍ LIDOVKY.CZ VEDOUCÍ REDAKTOŘI RUBRIK VEDOUCÍ GRAFICKÉHO STUDIA FOTOEDITOŘ­I JAZYKOVÁ REDAKTORKA Adresa redakce: Lidové noviny, Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov Tel. ústředna 225 067 111, dopisy@lidovky.cz, www.lidovky.cz Inzerce: Mafra, a. s., Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Key Account Manager: Ivana Weissová, ivana.weissova@mafra.cz, konference: Růžena Rousková, ruzena.rouskova@mafra.cz; www.mafraevent­s.cz Inzerce v regionech: Severní Čechy tel. 478 636 311, Liberecký kraj tel. 488 123 311, Hradecký kraj tel. 498 515 311, Pardubický kraj tel. 467 303 311, Jižní Čechy tel. 388 909 313, Plzeňský kraj tel. 374 333 311, Karlovarsk­ý kraj tel. 359 404 311, Moravskosl­ezský kraj tel. 558 959 311, Střední Morava tel. 583 808 311, Východní Morava tel. 576 202 311, Jižní Morava tel. 516 202 315, Vysočina tel. 564 606 311 Předplatné: Informace, objednávky pro tuzemské doručování, změny a přerušení na tel. 225 555 533, fax 225 556 633, e-mail: predplatne@lidovky.cz, www.lidovenovi­ny.cz a na adrese Lidových novin, oddělení předplatné­ho. Reklamace na bezplatné lince 800 912 912 Digitální vydání: www.lidovenovi­ny.cz Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT Praha a Olomouc. Rozšiřuje PNS, a. s. Prodaný náklad ověřuje ABC ČR. Četnost: vychází denně kromě neděle, místo vydání: Praha © MAFRA, a. s., 2020 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu Lidových novin (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatels­tví MAFRA, a. s., je součástí koncernu AGROFERT. Janu Machalicko­u dnes zastupuje Zbyněk Petráček Pondělí MIKROSKOP Josefa Tučka Úterý VYROZUMĚNÍ Jany Machalické Středa ARCHIV Petra Zídka Čtvrtek OSTBLOG Roberta Schustera Pátek LÉKÁRNA Istvána Léka Sobota CHLÍVEK Petra Kamberskéh­o

© PressReader. All rights reserved.