Hufvudstadsbladet : 2020-07-23

Opinion & debatt : 15 : 15

Opinion & debatt

15 HUFVUDSTAD­SBLADET Torsdag 23 juli 2020 ANDRAS RöSTER E-POST Delta i debatten genom att sända din debattarti­kel på upp till 4 000 nedslag per till eller per till KSF Media förbehålle­r sig rätten att redigera, förkorta eller refusera texterna. Namn, telefonnum­mer och fullständi­g postadress måste alltid bifogas. BREV debatt@hbl.fi HBL/Debatt, Pb 217, 00101 Helsingfor­s.

© PressReader. All rights reserved.