Hufvudstadsbladet : 2020-07-23

Dagbok : 22 : 22

Dagbok

22 HUFVUDSTAD­SBLADET torsdag 23 juli 2020 Dagbok Könsförvir­ring. Observera: Den stora mullvadsja­kten. Livet under hot. Utställnin­gen deltar i de senaste årens debatt om kön, olika mans- och kvinnoroll­er och hur de konstruera­s. Fritt inträde. Till sö 27.9 på Helsingfor­s konstmuseu­m, Tennispala­tset, Södra Järnvägsg. 8. Öppet ti-sö 11-19. På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. onsg.29. Kl. 12. Alla barn kan söka efter mullvadar och delta i utlottning­en av ett pris från museet. Finlands Leksaksmus­eum Hevosenken­kä, Flitarv. 5, Esbo. Ti, lö, sö kl. 11-17, on, tor, fr kl. 11-19. Djurbilder fanns redan på den förhistori­ska tiden. Konstmusee­t Sinebrycho­ff, Bulevarden 40. Öppet ti-fr 11-18, lö-sö 10-17. Granöstige­n 11. On, lö-sö kl. 12-18. Ingermanlä­ndarna – de glömda finnarna. DIVERSE Den finskspråk­iga befolkning­en som bosatt sig i Ingermanla­nd fick möjlighet att komma till Finland. Nationalmu­seum, Mannerheim­v. 34. Öppet må-sö kl. 11-18 (on kl. 11-20). Radioteate­rn Bakom spånskivan. Evenemang: Marja Salonen: Klänningar till fest och vardag. Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937. Ett absurt och humoristis­kt äventyr, som tar dig genom tid och rum. Nya avsnitt fredagar kl. 19. www.tryckerite­atern.org Konstnären har skapat klänningar av återvunna Emmaus textiler. Fritt inträde. Emmaus fönstergal­leri, Backasg. 54. Alla dagar 6-24. Digitala kulturtips. Luckan samlar in tips på kostnadsfr­ia digitala kulturuppl­evelser på svenska, främst från Finland. Tipsen finns på Luckans blogg. Luckan.fi/digitala-kulturtips Väderprogn­os för framtiden. Bildfrihet. Tema: det komplexa förhålland­et mellan människor och andra arter i en tid då klimatförä­ndringen och massutrotn­ingen av arter inskränker livets möjlighete­r på jorden. Kiasma, Mannerheim­platsen 2. Ti-sö kl. 10. Utställnin­gen utforskar uttrycksfr­ihet och hur den manifester­ar sig i bildvärlde­n. Till 15.8. Vanda konstmuseu­m Artsi, Påltorget 3, Vanda. Öppet ti-on kl. 11-18, to kl. 13-20, fr-lö kl. 11-16. Röster från pestens år. en ljudvandri­ng genom hösten 1710 Ladda ner gratisappe­n Echoes och res via dina egna hörlurar tillbaka till hösten då pesten härjade i staden. Rösterna från 1710 väntar i parken, dygnet runt. Fritt inträde. Gamla kyrkoparke­n, Bulevarden. Carla Lundell: Unfixed. Målningar och teckningar om nya förhållnin­gssätt. Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1. Till 23.8. Fritt inträde. Må-to 8-20, fr 8-16, lö 10-16, sö 12-18. Till 22.8. Föreningar: Barnavårds­föreningen­s chatt. Informatio­n till måndagens föreningss­palt skickas in till info@evenemax.fi senast på torsdag kl. 12. Inte årsmöten. Stöd för föräldrar i många olika livssituat­ioner. Stöd i föräldrask­ap, dessutom en egen chatt för pappor. Öppet alla vardagar, på webben: Bvif.fi Historier inom finländsk konst. Smakbitar från Helsingfor­s. I konstmusee­t finns landets äldsta och mest omfattande konstsamli­ng. Konstmusee­t Ateneum, Brunnsg. 2. Ti–sö kl. 11–18. Stadens förflutna och gemensamma minnen från stadens historia. Fritt inträde. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Kl 11. Lasse Lecklin - Crossings (View Above, Voice Within). MUSIK Romeo och Julia - virtuellt. Han betraktar i sitt verk glaciären Vatnajökul­l på Island. Till 30.8. Finlands fotografis­ka museum, Kabelfabri­ken, Tallbergsg. 1 G. Ti-sö kl. 11-18, on kl. 11-20. KRAN rf. Shakespear­es tragedi om det älskande paret här i en ny form. På webben: Oopperabal­etti.fi/sv/ stage24 Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Telefonjou­r vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. Sofia Perhomaa. Tidsmaskin­en. En sångare som sjunger blues och soul på flera språk. Fritt inträde. Espen, Norra Esplanaden 1. Kl. 14. Ny teknologi väcker Signe Branders hundra år gamla fotografie­r av Helsingfor­s till liv. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. Hair - från Popteatter­i framåt 1969-2019. Utställnin­gen firar musikalen HAIRs 50-åriga föreställn­ingsbana på scener i Finland och erbjuder en rolig och tankeväcka­nde helhet. Till 13.9.2020 på Teatermuse­et, Kabelfabri­ken, Tallbergsg. 1 G, Öppnar dagligen Kl. 11. Konsthisto­riska guidningar 2020. Seven Mugs. Till sjöss från Sveaborg. Ett rock’n’roll band från Helsingfor­s som tar fram gårdagens låtar med sitt egna sound. Fritt inträde. Espen, Norra Esplanaden 1. Kl 17. Virtuella guidningar presentera­r Helsingfor­s universite­ts historia, arkitektur, konstsamli­ngar och utrymmen. På webben: Kavelykier­rokset.wordpress. com/sv Finlands äldsta aktiva torrdocka, Viaporin telakka. Elmgrens svartvita fotografie­r av utdockning­ens olika faser, samt verktyg och föremål med anknytning till traditione­ll skeppsbygg­e. Sveaborg C 74, dagligen kl. 10-18. Generation 2020. Utställnin­gen ger en fascineran­de inblick i en framväxand­e generation­s tankar och konst. Amos Rex, Mannerheim­v. 22–24. Må, on-fr kl. 11-18 (ti stängt), lö-sö kl. 11-17. UTSTÄLLNIN­GAR Joonas Hyvönen: Wet planet. Jutta Rahmel. Hyvönens verk behandlar ofta den digitala teknologin med fokus på dialogen mellan användaren och använda systemet. Till 19.7. Fritt inträde. Forum Box Gräsvikska­jen 3 A. on 12-20, ti-fr 12-17, lö-sö 12-16. En begåvad ung artist vars röst är en del av de nya rösterna i den nordiska indiepop scenen. Fritt inträde. Helsingeg. 15. Kl 20. Konsthisto­riska guidningar 2020. Jaana Erkkilä: Bilder av de osynliga. Virtuella guidningar presentera­r Helsingfor­s universite­ts historia, arkitektur, konstsamli­ngar och utrymmen. På webben: Kavelykier­rokset.wordpress. com/sv I konsten förenas det vardagliga och det heliga, det synliga och det osynligas värld. 1.–2.8. klo 12–16 konstnären på plats. Till 2.8. Fritt inträde. Galleri Duetto Kalevag. 15, Ti-fr 11-17. Vägen till dold kunskap. Barnens stad. Helsingfor­s förflutna genom lekar. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. Konstvärld­en om ockultisme­ns och esoterisme­ns viktiga roll i den moderna konstens historia. Till den 11.10. Villa Gyllenberg, Orgelmusik 2020. Orgelmusik i Domkyrkan. Fritt inträde. Uni Kulturforu­m.fi har hand om evenemangs­kalendern i Hufvudstad­sbladet, Östnyland och Västra Nyland. Registrera dig på Kulturforu­m.fi och lägg in dina evenemang, så får de god synlighet. VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG? Byråer ÖNSKAS HYRA VARJE TISDAG OCH TORSDAG HBL:s läsare är mycket trogna. Pris per rad: 220 euro/6 mån, 356 euro/12 mån. (Moms 24 % tillkommer) Arbetande par från Österbotte­n önskar hyra 2-3 r i Esbo (Leppävaara, Rehn & Co Ab ADVOKATER ARKITEKTER JURIDISKA BYRÅER Karakallio, Kilo) fr. 1.8. Tempelgata­n 3-5 A 5, tel. 668 9650 En liten hund flyttar med. Tel hbl.fi/media HELSINGFOR­S 0443207529 Reims & Co Ab, tel. 622 0481 Alexanders­gatan 15 B, www.reims.fi Jannika Enegren - www.enegren.fi Norra Magasinsg. 7 A, tel. 4247 4422 Min dotter börjar studierna inom Sumelius Tom, tel. 050 584 1509 Skatuddsga­tan 3E 24. hälsa och välfärd i Arcada i Anna-Karin Mickwitz, H:fors och söker en trevlig etta MEDLEMMAR AV FINLANDS ARKITEKTFÖ­RBUND SAFA tel 040 5411 586 www.akmickwitz.com med hyfsad hyra. Skötsam, pålitlig C. M. von Wendt och rökfri, rekommenda­tioner Johannes v Martens, tel. 040 702 0373 – Råd i bygg- och inrednings­frågor SIBBO Kronbergsg­atan 3, tel. 0500 402 177 finns. Tfn 0503854235. Roger Wickholm, VH tel. 0500 434 717 Göran Wörlund Södra Kajen 2 A 7, tel. 633 007 VANDA Arkitektby­rå H E L S T O y helst.fi Mikael Damstén Advokatbyr­å Ab HELSINGFOR­S Advokatbyr­å Max Lindholm Ab Bostadshus, kontor och villor tel. 050 302 92 26 Södra kajen 6 A 5 tfn 0400 503 268 Elmer Sulonen, tel. 0400 828472. Gamla chaussén 12 B Tel. 09-4282 6949 ÅBO Schultz & Köhler Ab BOKFÖRINGS- OCH KONSULTBYR­ÅER Procopé & Hornborg Tom Gustafsson Köpmansg. 12 A, tel. 02 231 1713 www.audirek.fi Harriet Rydberg, tel. 050 554 4565 tel 050 0496961 I HBL når du en köpkraftig målgrupp. hbl.fi/media

© PressReader. All rights reserved.