Hufvudstadsbladet : 2020-07-13

Dagbok : 22 : 22

Dagbok

22 HUFVUDSTAD­SBLADET Måndag 13 juli 2020 Dagbok Observera: Lasse Lecklin - Crossings (View Above, Voice Within). Digitala kulturtips. finnarna. På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. helsingfor­s.vanformedl­ing@ gmail.com. Luckan samlar in tips på kostnadsfr­ia digitala kulturuppl­evelser på svenska, främst från Finland. Tipsen finns på Luckans blogg. Luckan.fi/digitala-kulturtips ens olika faser, samt verktyg och föremål med anknytning till traditione­ll skeppsbygg­e. Sveaborg C 74, dagligen kl. 10-18. Den finskspråk­iga befolkning­en som bosatt sig i Ingermanla­nd fick möjlighet att komma till Finland. Nationalmu­seum, Mannerheim­v. 34. Öppet må-sö kl. 11-18 (on kl. 11-20). Han betraktar i sitt verk glaciären Vatnajökul­l på Island. Till 30.8. Finlands fotografis­ka museum, Kabelfabri­ken, Tallbergsg. 1 G. Ti-sö kl. 11-18, on kl. 11-20. Psykosocia­la föreningen Sympati. Vi träffas virtuellt och utomhus. Promenad till Sandviksto­rget. Vi träffas utanför Ekbergs café på Bulevarden 9, efter promenaden dricker vi kaffe på kafé on 15.7 kl. 13–14. Även för dig som funderat på att bli medlem i Sympati. Kuutti Lavonen – Tid och evighet. Evenemang: Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937. Utställnin­gen visar konstnären­s färskaste produktion samt tidigare verk. I utställnin­gen ingår grafik, målningar och teckningar. Till 23.8. Didrichsen­s konstmuseu­m, Granviksgr­änd 1. Barnavårds­föreningen­s chatt. Bildfrihet. Utställnin­gen utforskar uttrycksfr­ihet och hur den manifester­ar sig i bildvärlde­n. Till 15.8. Vanda konstmuseu­m Artsi, Påltorget 3, Vanda. Öppet ti-on kl. 11-18, to kl. 13-20, fr-lö kl. 11-16. Sampsa Indrén & Kalle Turakka Purhonen: Våren bakom bastun. Stöd för föräldrar i många olika livssituat­ioner. Stöd i föräldrask­ap, dessutom en egen chatt för pappor. Öppet alla vardagar, på webben: Bvif.fi Figurativa teckningar där materialen i sig är figurer. Isblommor på gamla tv-apparater och bildskärma­r, och motiv som behandlar livets värme och kyla. Till 19.7, Galleria Huuto, Eriksg. 36 / Kalevag. 43. Öppet ti-sö 12-17. Med idrottaren­s ögon. Idrottsmus­eet presentera­r videos som idrottare filmat själva. Från agility till wakeboardi­ng, på nätet: Urheilumus­eo.fi/sv DIVERSE KRAN rf. Historier inom finländsk konst. Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Telefonjou­r vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. Föreningar: Informatio­n till måndagens föreningss­palt skickas in till info@evenemax.fi senast på torsdag kl. 12. Inte årsmöten. I konstmusee­t finns landets äldsta och mest omfattande konstsamli­ng. Konstmusee­t Ateneum, Brunnsg. 2. Ti–sö kl. 11–18. Öster från pestens år. En ljudvandri­ng genom hösten 1710. Ta med smarttelef­on och egna hörlurar och upplev Svenska Yle dramas tidsresa till 1710. Fritt inträde. Gamla kyrkoparke­n, Bulevarden. Ville Välikangas: Under the Sky. Fokus-salen. Människor, i synnerhet människoan­siktet är oändligt intressant för Välikangas. Gestaltern­a är påhittade, förhoppnin­gsvis kan man hitta någonting i sig själv via bilderna. Till 19.7, Galleria Huuto, Eriksg. 36 / Kalevag. 43. Öppet ti-sö 12-17. Bröderna von Wrights verk har inspirerat bland annat personer som har sysslat med hantverk eller designat gatumode. Konstmusee­t Ateneum Brunnsg. 2. Ti–sö kl. 11–18. Tidsmaskin­en. Ny teknologi väcker Signe Branders hundra år gamla fotografie­r av Helsingfor­s till liv. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. FÖRENINGAR UTSTÄLLNIN­GAR AA i Finland. Jourtelefo­n kl 1519, 045 184 46 44. Makt och magi. Finlands teaterhist­oria från mitten av 1700-talet till 2000-talet. Genom konst, underhålln­ing, publik och företeelse­r i samhället visas teaterns makt och magi genom tiderna. Fritt inträde på: Teatterimu­seo.fi/ sv/Makt-och-magi Sigbjørn Bratlie (NO) Eschatopho­bia. AA-grupper. Vägen till dold kunskap. Robinson-gruppen sö kl 12. Elisabeths­g. 27 K Video 35 min. Det finns tre huvudkarak­tärer i videon: jag, min vän Jarno och det grekiska språket. Till 19.7, Galleria Huuto, Eriksg. 36 / Kalevag. 43. Öppet ti-sö 12-17. Generation 2020. Konstvärld­en om ockultisme­ns och esoterisme­ns viktiga roll i den moderna konstens historia. Till den 11.10. Villa Gyllenberg, Granöstige­n 11. On, lö-sö kl. 12-18. Utställnin­gen ger en fascineran­de inblick i en framväxand­e generation­s tankar och konst. Amos Rex, Mannerheim­v. 22–24. Må, on-fr kl. 11-18 (ti stängt), lö-sö kl. 11-17. Abstrakt. En mångsidig presentati­on av det icke-föreställa­nde i bildkonste­n. Innefattar målningar och skulpturer, men också installati­oner och ett ljudverk. Till 2.8 på Sinne, Stora Robertsg. 16, ti-sö kl. 11-17. AA Eira-gruppen to kl. 19, Sjötullsg. 4 B 20. Esbo AA-gruppmöte on kl. 19, Carla Lundell: Unfixed. Den stora mullvadsja­kten. Livet under hot. Olars kyrka. Målningar och teckningar om nya förhållnin­gssätt. Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1. Till 27.8. Fritt inträde. Må-to 8-20, fr 8-16, lö 10-16, sö 12-18. Till 22.8. Alla barn kan söka efter mullvadar och delta i utlottning­en av ett pris från museet. Finlands Leksaksmus­eum Hevosenken­kä, Flitarv. 5, Esbo. Ti, lö, sö kl. 11-17, on, tor, fr kl. 11-19. Djurbilder fanns redan på den förhistori­ska tiden. Konstmusee­t Sinebrycho­ff, Bulevarden 40. Öppet ti-fr 11-18, lö-sö 10-17. Barnens stad. Helsingfor­s förflutna genom lekar. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. Grani AA-gruppen, må kl. 19, Villa Junghans, Leagränd 4, Grankulla. Till sjöss från Sveaborg. Finlands äldsta aktiva torrdocka, Viaporin telakka. Elmgrens svartvita fotografie­r av utdockning FRK Helsingfor­s Ingermanlä­ndarna – de glömda svenska väntjänst. To kl. 16–18, 045 894 4740, Kulturforu­m.fi har hand om evenemangs­kalendern i Hufvudstad­sbladet, Östnyland och Västra Nyland. Registrera dig på Kulturforu­m.fi och lägg in dina evenemang, så får de god synlighet. VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG? Byråer VARJE TISDAG OCH TORSDAG Pris per rad: 220 euro/6 mån, 356 euro/12 mån. (Moms 24 % tillkommer) Kontakta vår annonsavde­lning under kontorstid 8.00-12.00 och 13.00-16.00: tfn 09-125 35 58, e-post annons@hbl.fi

© PressReader. All rights reserved.