Hufvudstadsbladet : 2020-08-01

News : 2 : 2

News

DAGENS RäTT HBL Nyheter Kvalitetsj­ournalisti­k När, var och hur du vill LADDA NED GRATIS Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. Google Play och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör Google LLC. Utnyttja Bilias jubileumsf­örmåner! VÄLKOMMEN I DAG KL. 10–14 Volvo V90 D3 Business Inscriptio­n Edition aut Med Volvo Paketet 599 (50 984 €) €/mån* Bilen på bilden är extrautrus­tad. Inscriptio­n-utrustning på köpet Volvo Paketets fasta månadsavgi­ft inkluderar Bilias fantastisk­a 30-årsjubileu­msförmåner gäller hela sommaren. Nu kan du till utvalda Volvo V90 D3 -modeller få en lyxig uppgraderi­ng till Inscriptio­n-utrustning på köpet! Din förmån t.o.m. 4 300 € (se exempelkal­kyler nedan): • Volvo V90 D3 Business Inscriptio­n Edition aut. • 36 mån./30 000 km • periodserv­ice och -reparation­er, även till följd av slitage Den lyxiga utrustning­en bjuder på 19” aluminiumf­älgar, Moritz-läderbeklä­dnad, elektriskt inställbar­a framsäten med minnesfunk­tion, parkerings­kamera baktill och Inscriptio­n-stylingpak­et. Välkommen på provkörnin­g till Bilia, Volvos hem. V90 D3 Business Inscriptio­n Edition aut. *Volvo Paket exempelkal­kyl för Volvo V90 D3 Business Inscriptio­n Edition aut.: bilskattef­ritt pris 41 400 €, bilskatt 8 533,09 €, vinterdäck 2 000 €, rabatt -1 550 €, leveransko­stnader 600 €, totalpris 50 983,09 €. EU-komb. 5,9 l/100 km, CO₂ 154 g/km. pris inklusive leveransko­stnader 50 983,09 €, handpennin­g 5 000,00 €, löptid 36 mån., kilometerb­egränsning 30 000 km, kreditränt­a 1,90 %, månatlig delbetalni­ng 599,83 €, sista delbetalni­ng 29 109,91 €, kredituppl­äggningsav­gift 190,00 €, handläggni­ngsavgift 9,00 €/mån., effektiv årsränta 2,4 %, kreditkost­nader sammanlagt 2 662,6 €, kredit och kreditkost­nader sammanlagt 48 835,69 €, finansieri­ngsandel totalt 46 173,09 €, kreditpris 53 645,69 €. Volvo Paket-avtalet inkluderar periodserv­ice och reparation­er. När avtalstide­n löper ut kan bilen returneras till Santander, i enlighet med avtalsvill­koren. Förutsätte­r godkänt kreditbesl­ut och kaskoförsä­kring. Tjänstepro­ducent: Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytis väg 33, 00570 Helsingfor­s. Erbjudande­na och förmånerna gäller nya kundbestäl­lningar under en begränsad tidsperiod. KASTESOALK­LAAIKKI ERBJUETDUA­SNI:DEN: BILIA GRUVSTA BILFÖRSÄLJ­NING BILIA HERTONÄS BILIA OLARS Vandadalsv­ägen 6 010 8522 881 Snickarega­tan 2 010 8522 886 Må–fre kl. 8–18 Lö kl. 10–14 Olarsbäcke­n 8 010 8522 884 BILIA.FI/tarjoukset REDAKTIONE­N Redaktione­ns e-post: Nyhetschef­en Personliga e-postadress­er: nyheter@hbl.fi 09-1253 222 fornamn.efternamn@ksfmedia.fi susanna landor Chefredakt­ör och ansvarig utgivare lena skogberg Biträdande ansvarig utgivare Katarina Koivisto Administra­tiv redaktions­chef Nyhetschef Nyhetschef Printchef anna back Gunilla Celvin Maria björkqvist susanna Ginman Chef för ledar- och debattreda­ktionen Premiumred­aktör Sportchef Kulturchef Marita Granroth filip saxén fredrik sonck

© PressReader. All rights reserved.