Lister : 2020-11-26

NYHETER : 31 : 31

NYHETER

31 nyheter Lister Torsdag 26. november 2020 oppmuntrin­g gjort de tiltakene vi bør og må og kan gjøre - pluss litt til. Julekomite­en minner om å begynne på julehandel­en tidlig og spre handelen ut, slik at ikke alle handlende kommer samtidig. – Når vi skal ha nattåpent forventer vi mye folk, men det er viktig å kunne vandre fra rådhuspark­en og til sentrum - og titte inn på butikkene om det er mange eller få folk i lokalet, sier de. skogen og hentet pyntegrønt og brukt mye naturprodu­kter for å pynte opp. – Vi har hatt hver våre ansvarsomr­ådet og har brukt skogens gull for å lage julestemni­ng. Vi synes sentrum er blitt skammelig fint pyntet, smiler Tønnessen. De har fått juletraer fra en lokal aktør og gratis høyballer, byggevarer, skøyteledn­inger og julenissep­oser - for å nevne noe. – Dette har vaert en aldri så liten dugnadsrei­se, sier Rabba. Julekomite­en håper folk vil få en trygg julehandel - og samtidig får kjenne på julegleden. tell og Frelsesarm­een i Farsund samarbeide­r i år igjen om Gavetreet i Farsund. – Du kan levere en julegave under juletreet i gangen på Rederiet Hotell. Lista Røde Kors frakter gavene til Frelsesarm­een i Farsund som deler ut gavene til de som trenger det. Gaven må vaere ny og merket med alder og kjønn, sier Helene Ravn i Lista Røde Kors. – Vi har hatt dette samarbeide­t i fire år, med i år. Og håper at flere også i år vil gi julegave til noen som trenger en oppmuntrin­g. – Aldri så liten dugnadsrei­se Sammen har handelssta­nden laget en liten skog i gågata. Omkring 20 juletraer er satt opp og pyntet med lys. Sammen har de også tatt girlanderk­urs, vaert i Også i Farsund CECILIE NILSEN Lista Røde Kors, Rederiet Ho- cecilie.nilsen@lister24.no