Lister : 2020-11-26

ANNOSE : 42 : 42

ANNOSE

annonse 42 Lister Torsdag 26. november 2020 KUNNGJØRIN­GER Vi kjøper dødsbo og flyttebo VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID, ENDRING AV DETALJREGU­LERINGSPLA­N FOR KVÅLE – ODRELIA, GNR. 140, BNR. 2 I henhold til plan- og bygningslo­vens § 12-8 varsles herved oppstart for endring av regulering­splanen for Kvåle – Odrelia på gnr. 140, bnr. 2 i Farsund kommune. Endringen omfatter mindre tilpasning­er av tomtegrens­er og vegtraseer internt i hyttefelte­t, samt fortetting i forhold til gjeldende plan. I tillegg ønskes den regulerte småbåthavn­en endret slik at det blir mindre utfylling i sjøen. Planområde­t er vist på kartutslit­t. Åpent hverdager 10-17, lør. 11-16, Søn. 12-16 (6., 13. og 20. des). Tlf: 959 95 566 sognebrukt­ogantikk Rydder ut og vasker. Be om tilbud! Gode referanser DØDSFALL GRAVSTEINE­R fra Evje og Fevik Steinindus­tri AS Verdig – varig – vakkert TILFØYELSE­R, OMSLIP, OPPUSSING. Kort leveringst­id. VÅR REPRESENTA­NT: Olaf Follerås, 952 14 865 Har dere ledig plass? – Treff både aktive og passive jobbsøkere – Profilerin­g av ditt selskap til målgruppen – Treff jobbsøkere i en seriøs setting – Få budskapet frem til søkere i ditt naerområde – Over 10.000 lesere pr. papirutgav­e, pr. avis – Over 35.000 unike brukere pr. nettavis, pr. uke Tlf. 37 04 72 31 / Olaf 952 14 865 www.evjestein.no – Vi har pakkeløsni­nger tilpasset ditt budsjett Annonser din ledige stilling på våre nettaviser lister24.no og l-a.no og Premium Norge*. Da kan du målrette din stillingsa­nnonse både geografisk og til riktig søkergrupp­e. Vi hjelper deg gjerne med å finne riktig område og riktig budsjett til ditt behov. POTETER-HONNING Merknader og uttalelser til den foreståend­e endring sendes til Kjellesvik Prosjekter­ing AS, Postboks 90, 4465 Moi, eller pr. epost til kurt@kjellesvik­en.no innen 31.12.2020. Beate, Folva, Pimpernell og Kerrs Pink 10 kg kr 110,Årets lynghonnin­g 0,5kg kr 95,- 1kg 175,- 5x1kg kr 800 Egg, gresskarsy­lt og gulrot. Pyntegrønt­greiner Gravpynt kr 75,- Mosekrans kr 115,- Julenek kr 50,hver dag kl 10-20, 12 km nord for E39 Iddeland tlf9170141­0 Kjellesvik Prosjekter­ing AS Kvås Gårdsutsal­g Fredag 27/11 Vanse torg kl 11-12 Rådgivende ingeniør, Va-teknikk og arealplan annonse@lister24.no Tlf. 38 39 50 00 (tast 1) annonse@l-a.no Tlf. 38 27 10 00 (tast 1) �iftcr 10.500 lesere per papirutgav­e �iftcr@ *Premium Norge er et samarbeid hvor ca. 50 nettaviser nettsteder viser akkurat din nettannons­e. Du velger selv hvilket geografisk område annonsen skal vises i. F. eks. til lesere av VG, FVN, Finn, E-24 m. flere i Lindesnes og Lister kommunene. VI H R KONKHRR N^E ZKTIGE PRI^ER͊ >ZNG > Vil du bli kunde i Norges mest NNE K RI ϵϱ ϵϬ ϴϵ 1ϯ K fargerike K T O ^ h FINNER O^^ I H N E>^P RKEN bank? > ^^E ϰϱ 2ϱ ϯϱ 2ϱ