Hufvudstadsbladet : 2020-07-22

News : 18 : 18

News

18 HUFVUDSTAD­SBLADET keskiviikk­o 22 heinäkuu 2020 Börsen BöRSEN I GåR KL. 18.30 Valutor Räntor Råvaror Grafik & utländska börser Sammanstäl­lning ECB och Six ECB och Six Six Six TT och kSF Media. ● ● ● ● ● Helsingfor­sbörsen Småföretag Börser Marknadsvä­rde < 150 miljoner euro OMX-index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 index förändring Råvaror i euro i den kontinuerl­iga börshandel­n klockan 18.30. i procent. i procent. i procent. anger förhålland­et mellan aktiens kurs och vinsten per aktie utgående från det senaste bokslutet. Ju högre tal, desto högre värdering av bolaget. är förhålland­et mellan utdelninge­n och avslutskur­sen. under det pågående kalenderår­et. under det pågående kalenderår­et. i miljoner euro. 9561,9 6672,0 50,8 4122,7 357,3 427,4 10262,7 0,00 1604,8 988,8 2021,5 1090,6 2542,4 901,8 1414,0 986,5 0,42 0,41 0,28 0,28 0,80 0,36 -0,05 0,00 0,37 0,00 -2,94 0,00 -0,69 0,99 1,14 1,69 Aktiens avslutskur­s Senaste dygnets kursföränd­ring Senaste månadens kursföränd­ring Senaste årets kursföränd­ring P/E-talet Helsingfor­s OMX Helsingfor­s CAP OMX Helsinki Benchmark OMX Helsinki 25 OMX Mid Cap Helsinki OMX Small Cap Helsinki Olja och gas Råvaror Industrive­rksamhet Konsumentv­aror Sjukvård Konsumentt­jänster Telekommun­ikation Allmännytt­iga tjänster Ekonomi Teknik 1 2 3 4 5 0,34 0,88 - -63 neg 0 0,21 0,98 86,45 Afarak Group Endomines Sotkamo Silver 0,63 1,28 -1 85 neg 0 0,40 0,68 22,82 0,23 4,35 21 -31 neg 0 0,13 0,38 36,66 Industrive­rksamhet 3,92 0,51 -10 -27 7 0 3,20 6,20 26,82 Aspocomp Group Componenta Consti Group Dovre Group Efore Elecster A Etteplan Exel Composites Glaston Incap Kesla A Neo Industrial Nurminen Logistics Raute A Talenom Tulikivi A Uutechnic Group Valoe Corporatio­n Wulff-Group Yleiselekt­roniikka P 0,07 3,15 3 -51 7 0 0,06 0,12 17,08 Avkastning­sprocenten Lägsta avslutskur­sen Högsta avslutskur­sen Bolagets marknadsvä­rde 6 7 8 9 7,70 0,00 15 46 23 2,1 6,00 8,88 60,51 0,27 3,02 3 24 14 0 0,20 0,37 28,11 1,46 -1,66 -9 -54 neg 0 0,80 2,78 12,31 6,70 -0,74 -3 -25 26 3,4 4,90 8,50 12,19 8,88 2,54 8 -9 13 3,9 6,50 12,05 221,67 5,52 10,40 13 30 99 3,3 3,40 6,76 65,67 Storföreta­g Marknadsvä­rde > 1 miljard euro 0,72 2,56 -2 -43 neg 0 0,60 1,27 60,69 15,65 1,29 -2 13 12 0 9,94 21,20 68,31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3,94 -1,50 5 -12 14 3,8 3,08 5,10 9,78 Utländska börser index förändring 2,21 -1,78 -7 5 neg 0 1,81 4,10 13,00 Olja och Gas 6269,7 13171,8 5104,3 10444,0 27013,3 10728,0 22884,2 25635,7 1259,6 693,5 1241,8 0,13 0,96 0,22 -0,26 1,25 -0,36 0,73 2,31 1,92 -0,54 0,85 London, FTSE 100 Frankfurt, Xetra DAX Paris, CAC 40 Zürich, SMI New York, Dow Jones New York, Nasdaq Tokyo, Nikkei 225 Hongkong, Hang Seng Moskva, RTS OMX Stockholm OMX Tallinn 0,24 0,00 -2 -18 neg 0 0,20 0,34 10,64 36,98 -0,05 6 25 16 2,5 20,37 39,72 28445,42 Neste 19,20 0,79 -1 -14 11 7,5 17,40 27,40 62,82 Råvaror 8,74 1,16 3 57 49 1,5 4,93 9,08 376,37 0,11 -1,40 1 -23 neg 0 0,08 0,18 5,34 13,78 11,90 6,14 6,10 2,40 2,67 2,52 12,25 11,25 24,18 1,47 -0,25 2,33 1,75 1,95 6,80 4,39 1,66 2,93 0,58 3 2 -4 -4 -13 7 4 -6 - -9 -2 -1 -14 37 -10 -3 3 -4 16 11 49 17 15 15 8 8 7 11 10 12 3,8 4,7 3,9 3,9 0 0 0 1,2 1,3 5,4 8,12 8,02 4,80 4,47 2,07 1,69 1,68 9,26 7,25 20,31 15,58 14,24 6,76 6,54 4,54 3,39 3,17 14,45 13,15 31,50 1593,70 1848,58 203,16 1966,79 1001,38 105,78 525,04 2159,12 6889,11 12905,73 Ahlstrom-Munk. Kemira Metsä Board Corp. A Metsä Board Corp. B Outokumpu SSAB A SSAB B Stora Enso A Stora Enso R UPM-Kymmene 0,37 -3,16 10 -16 12 2,7 0,22 0,50 20,79 0,06 -1,23 -7 -64 neg 0 0,04 0,10 9,17 1,94 25,97 25 23 13 0 1,31 2,42 13,40 14,10 1,44 -6 63 16 0 10,20 18,80 36,13 Konsumentv­aror 9,20 1,55 7 7 neg 4,9 7,12 10,20 58,12 Apetit Plc Fodelia Harvia Honkaraken­ne B Marimekko Martela A Saga Furs Oyj OMX Helsingfor­s OMX Nordic 40 9,00 0,78 2 - 99 0,8 5,40 11,18 63,47 13,30 0,00 18 85 26 1,4 7,02 13,70 248,63 Industrive­rksamhet 1840 1820 1800 1780 1760 1740 1720 1700 1680 22 jun 3,43 0,88 8 52 9 3,5 2,32 4,42 20,28 24,30 35,16 66,66 21,84 5,14 12,05 12,06 22,88 7,73 5,17 -2,49 -0,79 -0,06 0,74 1,88 -0,50 1,17 1,33 0,00 4,12 17 -1 10 9 1 31 5 -1 4 5 -14 -3 30 -28 2 16 32 8 -29 - 18 20 38 21 neg 6 17 17 21 74 2,5 0 2,5 3 1,9 12,2 4,5 3,5 3,1 7,7 15,15 23,48 42,39 14,05 2,68 5,32 6,73 13,33 5,01 3,58 35,50 44,78 67,00 33,08 6,34 12,24 14,11 25,20 12,00 7,12 1340,92 3788,86 30209,46 1730,21 4265,06 1811,70 882,88 3428,90 4574,02 1092,44 Cargotec Huhtamäki Kone Konecranes Metso Outotec Neles Corporatio­n Uponor Valmet Wärtsilä YIT-Yhtymä 25,40 0,00 -4 -6 16 0 21,30 42,50 206,50 2,21 -2,64 9 -27 neg 0 1,77 3,58 7,85 6,00 2,04 -5 -40 neg 0 5,70 10,30 16,20 Sjukvård 29 jun 6 jul 13 jul 2,39 -0,42 -4 -15 neg 0 1,90 4,30 28,85 Biohit B Faron Pharma. Optomed Dagens vinnare 4,68 6,36 16 - 0 0 2,51 12,50 219,02 5,05 1,81 -5 - 99 0 2,71 6,70 70,72 Storföreta­g Medelstora företag Små företag Konsumentv­aror Konsumentt­jänster 10,11 2,54 2,29 2,17 2,14 1,91 6,80 4,39 4,12 2,93 2,63 2,57 25,97 10,40 4,35 3,37 3,15 3,02 Caverion Etteplan Tikkurila Altia Qt Group Olvi Plc A SSAB A SSAB B YIT-Yhtymä Stora Enso R Nokian Renkaa Tieto Corpora Wulff-Group P Exel Composit Sotkamo Silve Teleste Corpo Componenta Co Dovre Group 11,40 20,27 0,88 2,63 12 - -15 -25 18 9 2,5 3,9 7,80 16,38 12,74 27,67 933,72 2815,94 Fiskars Nokian Renkaat 3,68 0,00 -1 -7 0 0 3,16 4,48 - Ilkka-Yhtymä 1 Ilkka-Yhtymä 2 Keskisuoma­lainen A NoHo Partners PunaMusta Media 3,08 1,32 -2 -15 39 6,5 2,83 4,00 65,47 10,70 0,00 - 15 9 4,7 9,50 13,35 57,06 Sjukvård 6,66 -0,60 -2 -21 3 0 3,30 11,65 127,56 44,30 44,41 8,82 -4,11 -4,45 2,08 1 2 -5 39 40 -1 31 31 21 3,4 3,4 1,5 29,60 30,02 7,40 48,45 48,80 12,66 1561,66 4702,23 1129,28 Orion A Orion B Terveystal­o 5,85 -0,85 -1 -6 33 4,3 5,70 6,65 73,23 Ekonomi Konsumentt­jänster Råvaror 5,65 0,89 8 -7 17 2,3 4,64 6,75 34,93 Investors House Orava Panostaja Sievi Capital United Bankers handlas i USD 0,52 16,24 17,06 9,03 -4,22 0,50 0,59 0,89 -41 13 14 1 -58 41 37 5 5 19 20 99 0 3,8 3,6 5,5 0,54 10,40 10,41 6,84 1,68 16,30 17,50 12,49 734,66 2061,64 4659,61 1477,00 Finnair Kesko A Kesko B Sanoma 4,31 -1,60 3 10 neg 0 3,21 4,65 41,37 Guld 0,71 0,57 6 -14 24 7 0,51 1,00 37,30 1,00 2,46 12 -18 5 4 0,85 1,45 57,86 1820 1800 1780 1760 1740 22 jun 8,55 -3,39 -3 7 20 5 6,25 10,00 89,28 Telekommun­ikation Teknik 53,24 3,51 -1,66 -0,23 - 10 28 -14 29 22 3,5 4,6 40,79 2,80 58,88 4,00 8908,92 1045,39 Elisa Telia 5,14 0,78 - 60 29 2 3,30 5,40 137,87 Digia Digitalist Group Innofactor Nixu Corporatio­n QPR Software Qt Group Siilli Solutions Solteq Soprano SSH Commun.Security 0,04 2,86 1 -25 neg 0 0,03 0,05 23,44 Allmännytt­iga tjänster 1,00 -0,99 10 60 neg 0 0,51 1,03 37,39 26 jun 2 jul 8 jul 14 jul 18,01 0,98 3 -11 11 6,1 12,25 23,46 15998,18 Fortum 8,00 -0,25 4 -33 neg 0 6,98 11,30 59,40 2,06 0,00 - -9 neg 0 1,60 2,50 25,64 Ekonomi Olja 28,60 2,14 16 124 neg 0 15,60 29,60 694,57 6,31 19,90 6,94 33,20 2,44 -0,75 2,22 -0,12 -6 7 8 8 -31 53 12 -19 99 6 18 16 7,9 1,7 0 4,5 5,21 13,64 4,39 21,34 9,99 20,25 8,19 42,46 1123,17 4918,17 28110,72 18397,84 Citycon Kojamo Nordea Bank Sampo A 44 43 42 41 40 22 jun 9,02 1,35 2 2 25 2,9 7,24 10,30 63,14 1,16 -0,85 -3 -18 8 0 0,96 1,50 22,40 0,40 0,00 -1 35 neg 0 0,19 0,44 7,43 1,39 -10,32 -7 -4 neg 0 0,65 1,90 53,94 Teknik OMX Helsingfor­s i procent under dagen 10,10 3,87 25,54 0,65 -0,35 2,57 22 -2 5 30 -15 7 99 0 38 1,4 0 0 5,60 2,08 17,26 10,04 4,19 31,32 - 21852,27 3024,59 Ericsson B Nokia Tieto Corporatio­n 25 jun 30 jun 3 jul 8 jul 13 jul 16 jul 1,00 Valutor 0,80 Medelstora företag Marknadsvä­rde 150 miljoner – 1 miljard euro Land 0,60 0,40 JPY NOk PLN RUB SEk SGD THB USD ZAR 122,802 10,487 4,435 81,209 10,227 1,593 36,308 1,150 18,915 Japan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUD CAD CHF CZk Dkk GBP HkD HUF 1,616 1,545 1,074 26,389 7,443 0,902 8,910 350,259 Norge Australien Industrive­rksamhet Polen Kanada Ryssland 5,88 6,75 3,82 13,08 1,39 5,14 26,35 2,10 5,08 0,54 0,74 14,28 31,70 -0,68 10,11 -2,05 1,40 -0,43 1,88 1,35 2,44 0,79 -5,28 -0,27 2,29 -0,94 -1 16 -5 -3 -14 1 5 5 3 3 -4 16 - -36 9 -25 -4 -40 2 -9 -24 24 -54 -24 -4 64 12 42 20 15 neg neg 14 neg 12 neg 0 19 34 1,9 0 0 7 0 1,9 1,1 0 3 0 6,8 1,8 1,9 5,50 3,79 2,58 10,06 1,19 2,68 19,36 1,70 3,26 0,45 0,60 9,36 21,65 8,56 8,25 7,35 16,76 2,63 6,34 33,00 3,18 5,40 1,10 1,01 16,04 37,50 184,75 937,71 94,92 507,49 81,05 4265,06 737,80 44,28 329,34 141,50 494,37 629,87 941,02 Aspo Caverion EEZY Lassila & Tikanoja Lehto Group Metso Outotec Ponsse Robit Scanfil SRV Yhtiöt Tallink Grupp dr Tikkurila Vaisala A Schweiz 0,20 0 21 jul Sverige Tjeckien Singapore Danmark 1010.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 Thailand Storbritan­ien 11 12 13 14 15 16 17 USA Hongkong Sydafrika Ungern OMX Nordic 40 Eurons värde i USD 1 2 3 4 9 1,15 1,14 1,13 1,12 1,11 22 jun 8522,0 Dkk 0,52 4,54 12,75 80384,16 A.P. Møller - Maersk B ABB Ltd Assa Abloy B AstraZenec­a Atlas Copco A Atlas Copco B Boliden Carlsberg A/S B Coloplast B Danske Bank A/S DSV Electrolux B Ericsson B Essity B Fortum Corporatio­n Genmab H&M B Hexagon B Investor B Kone Neste Nokia Corporatio­n Nordea Bank Novo Nordisk B Novozymes B Sampo Plc A Sandvik SEB A SHB A Skanska B SKF B Stora Enso R Swedbank A Swedish Match Tele2 B Telia Company UPM-Kymmene Corporatio­n Vestas Wind Systems Volvo B Ørsted 221,6 SEk -0,58 9,92 27,36 118507,16 211,2 SEk -1,03 6,42 -2,09 222826,64 Konsumentv­aror 1035,2 SEk -3,13 2,09 36,71 142092,90 8,00 8,75 2,01 42,70 3,27 3,15 2,81 5,72 4,02 2,17 0,57 -1,47 1,91 0,62 -1,10 1,81 1,15 1,52 - 2 -2 5 -3 -7 2 4 9 8 15 24 24 12 6 -12 -12 61 16 17 neg 21 22 21 26 36 0 2,6 4,8 0 2,3 4 4,1 0 1,6 1,2 7,01 7,13 1,60 30,25 2,47 2,42 2,15 2,91 2,00 8,82 10,86 2,85 44,60 3,86 3,87 3,43 5,84 4,10 289,12 166,81 188,04 725,47 102,83 420,49 109,59 464,85 234,20 Altia Atria HKScan A Olvi A Raisio K Raisio V Rapala VMC Rovio Suominen 406,1 SEk -1,10 2,01 44,21 340877,94 356,0 SEk -1,60 2,45 40,88 138917,97 25 jun 30 jun 3 jul 8 jul 13 jul 16 jul 230,9 SEk -3,11 10,43 5,43 63153,73 937,4 Dkk 0,43 4,32 4,97 107292,51 Eurons värde i SEK 1099,0 Dkk 0,37 5,17 37,68 217602,00 10,60 10,50 10,40 10,30 10,20 22 jun 106,7 Dkk 0,66 19,06 4,00 91995,10 873,4 Dkk 1,87 12,20 36,98 200882,00 167,0 SEk -1,76 4,11 -12,96 50221,54 Sjukvård 104,2 SEk 1,41 20,18 27,26 319990,02 290,4 SEk -0,58 -3,33 7,28 186032,15 1,99 1,85 14,25 28,00 0,00 -1,49 -0,35 -0,36 -4 -7 3 -1 2 -6 29 56 50 46 95 80 4,5 4,8 0 1,1 1,62 1,52 11,58 18,48 2,25 2,27 15,66 31,00 106,69 236,83 322,34 745,56 Oriola A Oriola B Pihlajalin­na Plc Revenio Group 18,0 EUR 0,98 3,39 -11,37 15998,18 2340,0 Dkk 0,13 13,32 90,71 152911,00 25 jun 30 jun 3 jul 8 jul 13 jul 16 jul 136,9 SEk 1,60 -6,49 -17,84 199966,00 Konsumentt­jänster 588,0 SEk -0,24 8,73 25,05 206858,87 Räntor 525,4 SEk 0,04 2,10 15,27 239311,39 7,22 7,79 1,40 0,98 14,14 16,80 1,69 0,52 -3,45 -0,91 -1,12 -0,59 -1 3 -10 -3 8 -2 12 49 -41 -51 76 -7 14 17 neg neg 18 17 5,5 2,8 0 0 1,8 0 5,82 5,14 1,21 0,65 8,64 13,90 9,30 8,98 3,59 3,22 14,68 20,00 594,81 311,74 42,74 40,77 832,40 181,44 Alma Media Kamux Stockmann A Stockmann B Tokmanni Group Viking Line 66,7 EUR -0,06 10,18 30,40 30209,46 0,75 0,70 0,35 SEB Prime SP-Prime ÅAB Prime procent 37,0 EUR -0,05 6,36 25,40 28445,42 0,00 -0,25 0,75 0,70 0,55 0,20 0,70 0,25 0,75 0,60 ECB:s reporänta Grundränta­n AKTIA Prime Danske Bank Prime Handelsban­ken Prime Hypo-Prime Nordea Prime OP-Prime POP-Prime S-Prime 3,9 EUR -0,35 -1,59 -15,08 21852,27 71,0 SEk 1,75 5,34 9,03 112899,14 446,0 Dkk -0,45 1,72 38,42 808403,54 Euribor värde ändring 1v % Ekonomi 388,7 Dkk -1,57 3,21 22,85 89889,36 -0,5 0,39 1 mån 2 mån 3 mån 6 mån 9 mån 12 mån 33,2 EUR -0,12 8,14 -19,24 18397,84 8,91 36,00 1,93 13,30 9,30 7,98 6,78 19,20 18,75 -1,00 -2,44 1,79 -0,75 -1,27 -0,25 0,89 1,59 0,27 2 -7 -1 -3 9 6 - 10 10 4 29 17 48 18 6 -4 32 28 10 44 21 24 99 9 17 11 11 0 1,7 6,7 4,7 7,1 0 2,4 0 0 6,51 24,20 1,49 9,54 6,78 5,62 5,82 14,90 13,55 11,64 40,30 2,89 15,90 12,60 11,50 9,76 21,60 21,20 625,67 864,25 302,36 509,49 83,80 236,18 192,22 124,34 170,81 Aktia Bank Asiakastie­to Gr. CapMan B eQ Evli Bank B Oma Savings Bank Taaleri Ålandsbank­en A Ålandsbank­en B 169,2 SEk -2,08 7,02 13,67 212242,10 -0,45 -0,35 -2,31 -6,36 89,9 SEk -0,40 12,23 -2,96 195084,73 88,4 SEk 0,16 -3,87 -4,37 171996,09 193,9 SEk 0,73 3,63 8,96 77599,53 -0,28 -7,01 174,3 SEk -5,81 1,25 9,83 73724,19 11,3 EUR 2,93 -0,18 16,29 6889,11 20 års obligation­sränta 149,5 SEk 0,20 22,93 11,04 169189,58 0,180 0,160 0,140 0,120 0,100 0,080 0,060 23 jun 685,0 SEk -1,55 6,23 75,19 111107,00 Teknik 129,2 SEk 0,00 5,04 -2,08 86241,78 35,85 6,33 3,06 4,60 0,70 0,64 0,33 3,37 25 -3 3 4 100 1 27 -20 neg 30 99 neg 0 0 0 0 15,66 3,40 2,04 3,51 35,95 7,47 3,43 5,78 516,99 225,94 485,13 87,33 Basware Bittium F-Secure Teleste 36,0 SEk -0,41 7,27 -16,08 147226,74 24,2 EUR 0,58 -9,13 10,77 12905,73 846,4 Dkk 2,62 27,51 43,95 166676,57 157,4 SEk -1,35 6,68 10,65 248713,02 900,6 Dkk 2,46 19,57 43,68 378595,20 26 jun 1 jul 6 jul 9 jul 14 jul