Hufvudstadsbladet : 2020-07-22

News : 21 : 21

News

21 Hufvudstad­sbladet onsdag 22 juli 2020 facebook: HBL Sport twitter: @hblwebb Instagram: @hufvudstad­sbladet sPORtCHef Filip Saxén filip.saxen@ksfmedia.fi u ■ ■