Hufvudstadsbladet : 2020-07-22

News : 26 : 26

News

26 HUFVUDSTAD­SBLADET Onsdag 22 juli 2020 Dagbok Observera: Marja Salonen: Klänningar till fest och vardag. På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. gårdagens låtar med sitt egna sound. Fritt inträde. Espen, Norra Esplanaden 1. Kl 17. och använda systemet. Till 19.7. Fritt inträde. Forum Box Gräsvikska­jen 3 A. on 12-20, ti-fr 12-17, lö-sö 12-16. Helsingfor­s universite­ts historia, arkitektur, konstsamli­ngar och utrymmen. På webben: Kavelykier­rokset.wordpress. com/sv Till den 11.10. Villa Gyllenberg, Granöstige­n 11. On, lö-sö kl. 12-18. Konstnären har skapat klänningar av återvunna Emmaus textiler. Fritt inträde. Emmaus fönstergal­leri, Backasg. 54. Alla dagar 6-24. Ingermanlä­ndarna – de glömda finnarna. Jutta Rahmel. En begåvad ung artist vars röst är en del av de nya rösterna i den nordiska indiepop scenen. Fritt inträde. Helsingeg. 15. Kl 20. Den finskspråk­iga befolkning­en som bosatt sig i Ingermanla­nd fick möjlighet att komma till Finland. Nationalmu­seum, Mannerheim­v. 34. Öppet må-sö kl. 11-18 (on kl. 11-20). Könsförvir­ring. Utställnin­gen deltar i de senaste årens debatt om kön, olika mans- och kvinnoroll­er och hur de konstruera­s. Fritt inträde. Till sö 27.9 på Helsingfor­s konstmuseu­m, Tennispala­tset, Södra Järnvägsg. 8. Öppet ti-sö 11-19. Evenemang: Den stora mullvadsja­kten. Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937. Alla barn kan söka efter mullvadar och delta i utlottning­en av ett pris från museet. Finlands Leksaksmus­eum Hevosenken­kä, Flitarv. 5, Esbo. Ti, lö, sö kl. 11-17, on, tor, fr kl. 11-19. Carla Lundell: Unfixed. Målningar och teckningar om nya förhållnin­gssätt. Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1. Till 23.8. Fritt inträde. Må-to 8-20, fr 8-16, lö 10-16, sö 12-18. Till 22.8. Orgelmusik 2020. Orgelmusik i Domkyrkan. Fritt inträde. Unionsg.29. Kl. 12. Bildfrihet. Utställnin­gen utforskar uttrycksfr­ihet och hur den manifester­ar sig i bildvärlde­n. Till 15.8. Vanda konstmuseu­m Artsi, Påltorget 3, Vanda. Öppet ti-on kl. 11-18, to kl. 13-20, fr-lö kl. 11-16. Väderprogn­os för framtiden. Digitala kulturtips. Lasse Lecklin - Crossings (View Above, Voice Within). Luckan samlar in tips på kostnadsfr­ia digitala kulturuppl­evelser på svenska, främst från Finland. Tipsen finns på Luckans blogg. Luckan.fi/digitala-kulturtips DIVERSE Föreningar: Informatio­n till måndagens föreningss­palt skickas in till info@evenemax.fi senast på torsdag kl. 12. Inte årsmöten. Tema: det komplexa förhålland­et mellan människor och andra arter i en tid då klimatförä­ndringen och massutrotn­ingen av arter inskränker livets möjlighete­r på jorden. Kiasma, Mannerheim­platsen 2. Ti-sö kl. 10. Han betraktar i sitt verk glaciären Vatnajökul­l på Island. Till 30.8. Finlands fotografis­ka museum, Kabelfabri­ken, Tallbergsg. 1 G. Ti-sö kl. 11-18, on kl. 11-20. Radioteate­rn Bakom spånskivan. Historier inom finländsk konst. Ett absurt och humoristis­kt äventyr, som tar dig genom tid och rum. Nya avsnitt fredagar kl. 19. www.tryckerite­atern.org I konstmusee­t finns landets äldsta och mest omfattande konstsamli­ng. Konstmusee­t Ateneum, Brunnsg. 2. Ti–sö kl. 11–18. FÖRENINGAR Barnavårds­föreningen­s chatt. Abstrakt. Stöd för föräldrar i många olika livssituat­ioner. Stöd i föräldrask­ap, dessutom en egen chatt för pappor. Öppet alla vardagar, på webben: Bvif.fi En mångsidig presentati­on av det icke-föreställa­nde i bildkonste­n. Innefattar målningar och skulpturer, men också installati­oner och ett ljudverk. Till 2.8 på Sinne, Stora Robertsg. 16, ti-sö kl. 11-17. ESP Dalsvik pensionärs­klubb. Röster från pestens år. Smakbitar från Helsingfor­s. en ljudvandri­ng genom hösten 1710 Ladda ner gratisappe­n Echoes och res via dina egna hörlurar tillbaka till hösten då pesten härjade i staden. Rösterna från 1710 väntar i parken, dygnet runt. Fritt inträde. Gamla kyrkoparke­n, Bulevarden. Tidsmaskin­en. Välkommen till klubbens Sommarträf­f 3.8 kl. 14, som hålls i Inga-Lills trädgård i Jupper. Vi har knytkalas, så ta något smått och gott med. Värdinnan kokar kaffe. Uppgifter om adressen och bussturern­a, vänligen ring sekr. Inge-Gerd, tfn 050 321 6898. Stadens förflutna och gemensamma minnen från stadens historia. Fritt inträde. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Kl 11. Ny teknologi väcker Signe Branders hundra år gamla fotografie­r av Helsingfor­s till liv. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. KRAN rf. Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Telefonjou­r vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. Jaana Erkkilä: Bilder av de osynliga. Till sjöss från Sveaborg. Finlands äldsta aktiva torrdocka, Viaporin telakka. Elmgrens svartvita fotografie­r av utdockning­ens olika faser, samt verktyg och föremål med anknytning till traditione­ll skeppsbygg­e. Sveaborg C 74, dagligen kl. 10-18. Generation 2020. I konsten förenas det vardagliga och det heliga, det synliga och det osynligas värld. 1.–2.8. klo 12–16 konstnären på plats. Till 2.8. Fritt inträde. Galleri Duetto Kalevag. 15, Ti-fr 11-17. Utställnin­gen ger en fascineran­de inblick i en framväxand­e generation­s tankar och konst. Amos Rex, Mannerheim­v. 22–24. Må, on-fr kl. 11-18 (ti stängt), lö-sö kl. 11-17. Konsthisto­riska guidningar 2020. MUSIK Virtuella guidningar presentera­r Helsingfor­s universite­ts historia, arkitektur, konstsamli­ngar och utrymmen. På webben: Kavelykier­rokset.wordpress. com/sv Sofia Perhomaa. En sångare som sjunger blues och soul på flera språk. Fritt inträde. Espen, Norra Esplanaden 1. Kl. 14. UTSTÄLLNIN­GAR Livet under hot. Barnens stad. Djurbilder fanns redan på den förhistori­ska tiden. Konstmusee­t Sinebrycho­ff, Bulevarden 40. Öppet ti-fr 11-18, lö-sö 10-17. Helsingfor­s förflutna genom lekar. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. Joonas Hyvönen: Wet planet. Vägen till dold kunskap. Hyvönens verk behandlar ofta den digitala teknologin med fokus på dialogen mellan användaren Konstvärld­en om ockultisme­ns och esoterisme­ns viktiga roll i den moderna konstens historia. Seven Mugs. Konsthisto­riska guidningar 2020. Ett rock’n’roll band från Helsingfor­s som tar fram Virtuella guidningar presentera­r Kulturforu­m.fi har hand om evenemangs­kalendern i Hufvudstad­sbladet, Östnyland och Västra Nyland. Registrera dig på Kulturforu­m.fi och lägg in dina evenemang, så får de god synlighet. VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG? HBL är Finlands största dagstidnin­g på svenska. hbl.fi/media