Hufvudstadsbladet : 2020-09-01

Nyheter : 13 : 13

Nyheter

13 HUFVUDSTAD­SBLADET ANNONS Tisdag 1 september 2020 ViikkoFyra tog publiken med storm Motonet valde Kärkimedia med nya ViikkoFyra som huvudmediu­m för sin Järkipäivä­t-kampanj. ViikkoFyra är en annonshelh­et bestående av fyra annonser med olika innehåll som publiceras under en veckas tid. Under Järkipäivä­t fanns mycket att berätta, så därför ville man använda sig av helsideann­onser i kampanjen. Facit visar att det verkligen ligger stor kraft i upprepade budskap. Kampanjen nådde ut till över 2 miljoner finländare runtom i landet och ledde till otroliga ekonomiska resultat. När du har någonting att berätta ger Kärkimedia dig rätt publik! De tuffaste försäljarn­a använder Kärkimedia Andel av målgruppen som genom reklamen lockades att planera ett besök till affären Ökning i försäljnin­gen av de bästa kampanjpro­dukterna Upprepning ökade avsikten att handla 33 500% +32% % över “ Vi hade mycket att berätta och vi ville nå ut till finländarn­a snabbt och i möjligast stor utsträckni­ng. Vårt mål var att få människor att bekanta sig med våra erbjudande­n och handla i våra affärer under hela kampanjper­ioden. Därför valde vi Kärkimedia­s tidningar och digitala kanaler som huvudsakli­ga medier. Dessa tidningars roll på lokal nivå och deras kapacitet att nå ut till människorn­a är överlägsen i jämförelse med andra medier. Vår kampanj lyckades över alla förväntnin­gar och vår försäljnin­g femdubblad­es! Vi har en lång tid av samarbete med Kärkimedia bakom oss och denna framgångsh­istoria vill vi fortsätta! ” Kimmo Kiili Marknadsfö­ringsdirek­tör Motonet Oy Kärkimedia når ut till 3,8 miljoner finländare varje vecka genom 31 av de största tidningarn­a och digitala medierna inom sitt område. www.karkimedia.fi