Hufvudstadsbladet : 2020-09-01

News : 3 : 3

News

❞ Nummer 236 Årgång 156 3,50 € TISDAG 1 SEPTEMBER 2020 ❞ 12 Jag närmar mig uppdraget med ödmjukhet. Nicola Clase, Sveriges nya ambassadör i Finland FOTO: RICHARD NORDGREN