Bil Magasinet (Denmark) : 2020-09-10

RACERKØRER­EN: ET GODT DAEK BETYDER ALT : 71 : 71

RACERKØRER­EN: ET GODT DAEK BETYDER ALT

Luften i daekket arbejder sammen med karkassen for at give daekket stivhed. Hvis der ikke er det korrekte lufttryk, mister daekket evnen til at få greb i underlaget. Daekket fungerer som en slags affjedring. Hvis du kører 200 km/t, vil daekket hoppe hen over asfalten naesten uanset hvor jaevn, den er. Her skal gummiet hele tiden have fat i asfalten, og det hjaelper karkassen og lufttrykke­t med. Derfor er daekket en vigtig del af bilens affjedring. Lufttrykke­t sørger for den optimale støddaempn­ing og dermed det optimale vejgreb. I Mexico City i 2.000 meters højde er der et lavere atmosfaeri­sk lufttryk. Her skal man måske starte med 1,35 bar for at kunne ramme et tryk på 1,8 bar under løbet ... eller starte med 1,6 bar, hvis man har adgang til luft med ekstremt få vandmoleky­ler i, så man hurtigere opnår arbejdstem­peratur. Vidste du det Gummi bliver slidt, og det kan vi ikke komme uden om. Vi vil gerne have et ensartet slid på alle fire daek, for det vaerste er, hvis fordaekken­e bliver meget hurtigere slidt end bagdaekken­e – eller omvendt. Det giver en ubalance. Bilen kan køre fint de første 10 pct. af daekkenes levetid, men så bliver ubalancen større og større. Den dominante aksel får ikke ringere vejgreb – det er kun den anden, der bliver vaerre og vaerre. Dermed bliver ubalancen større. Det vigtigste for os som kørere er at bevare balancen. Daekkenes slid har stor betydning for balancen mellem for- og bagaksel. Bil og daek aendrer sig i løbet af et løb, hvor der også kan blive kørt mere gummi i banen, hvor det kan skifte mellem tørt og regn, og hvor man skal tage højde for skift i lufttemper­aturen, daektryk og mange andre ting. Luftttrykk­et? Det er naermest det vigtigste 1 Slid? Det er vigtigt, at daek slides forudsigel­igt 2 Vidste du det Hvad betyder sidevind for balancen i bilen? En racerbil er designet til at skabe en optimal luftstrøm under og over bilen, når luften kommer forfra. Men på en bane som Silverston­e, der ligger højt og fladt, kan der vaere meget kraftig sidevind. Når du kommer ned ad langsiden og skal bremse, kan sidevinden ødelaegge aerodynami­kken under bilen, så den lige pludselig bliver nervøs og under- eller overstyrer. Det er ubehagelig­t, når man kommer fra topfart, så det må man tage højde for inden, man bremser. Silverston­e har mange lange og hurtige sving, der skaber et enormt slid på daekkene, hvis bilen ikke er i balance. Downforcen på bilen er lavet til vind, der kommer forfra, men fordi vinden mange steder kommer fra siden, ødelaegger den aerodynami­kken under bilen. Hvis jeg får endnu mere downforce, bliver bilen langsommer­e, og det nytter jo ikke noget på en højhastigh­edsbane. Man kan ikke få den perfekte bil, så man må få det optimale kompromis. Porsche 911 RSR har en vindmåler, der viser vindens hastighed og hvor, den kommer fra. Det kan bruges til for eksempel at orientere køreren om, hvor der er med-, side- og modvind. 3 Vidste du det Hvad gør man, når noget går i stykker? Det er meget sjaeldent, at der sker en mekanisk defekt på vores 911’er, for den er bygget ekstremt solidt. Det sker naesten aldrig, at der er noget, der knaekker eller bryder sammen – men man skal aldrig sige aldrig. Sidste år i Bahrain førte vi fem timer inde i et 8-timers løb, og så var der lige pludselig en støddaempe­r, der knaekkede. Vi har kørt med den type siden 2014, og der har aldrig vaeret noget med dem, men på grund af en saerlig frekvens knaekker den lige pludselig på Bahrain, som er den fladeste bane i hele saesonen. Vi fandt så ud af, at det var en frekvens i en bestemt curb, der rystede den fra hinanden. I 2019 førte Porsche i Le Mans, da en udstødning­smanifold i en 911 knaekkede efter 12 timers brug. De havde på det tidspunkt kørt race med den type manifold i mere end 50 år. 4 Vidste du det Kun nye daek til 13 timers race – men der er 24 timer på Le Mans På Le Mans har vi 13 saet daek. Det vil sige, at vi har nye daek til 13 timer, og må finde ud af noget andet de sidste 11 timer. Det gør vi ved at genbruge nogle af daekkene. Og hvornår gør vi så det? Typisk vil man starte med nye daek, fordi banen måske ikke er hurtig endnu, og så gemme de brugte til om natten eller sidst på løbet. Michelin-daekkene er kendt for at vaere meget stabile helt til det allersidst­e af deres levetid, hvor de så til gengaeld går fra maksimalt vejgreb til naermest intet, fordi der ikke er mere gummi tilbage, og at man derfor ikke kan holde temperatur i daekket. Hvis du saetter et nyt saet daek på en racerbil i 25 graders varme, kan de hurtigt komme op på 120 grader. De skal helst ligge på 80-90 grader for at gummiet arbejder optimalt. 5 Vidste du det Hvornår kan det betale sig at lade vaere med at skifte daek? En fraek finte er at nøjes med at skifte to i stedet for fire daek. Du sparer 3-4 sekunder og har to ekstra daek til senere i løbet. Du kunne ikke køre forbi en modstander, men kan overhale ved at få de fire sekunder i pitten. Så skal man gøre det dér? Man kan også fuelsafe i ét sekund, altså køre fra pumpen ét sekund før, man ellers ville have gjort det. Så kommer man foran ham! Racerbiler­ne på Le Mans har ikke Abs-bremser, men her er en bremsecyli­nder, der forstaerke­r kørerens tråd på pedalen. Porsche 911 er ikke god, hvis man går meget hårdt på bremsen i regnvejr, fordi forhjulene skal have vaegt, før de kan bremses. Man skal bremse en lille smule, vente et øjeblik, og SÅ bremse. Man skal flytte vaegt hen på forakslen før, man kan bremse. 6 Vidste du det 71 OKTOJBUENR­I 2020 ⁄ BIL MAGASINET.DK