Strömstads Tidning : 2020-06-27

Nyheter : 9 : 9

Nyheter

9 LÖRDAG 27 JUNI 2020 Affärsväge­n i Tanumshede är det svårt att förstå att kommunen har 530 kilometer kust med 350 öar. Just nu händer det mycket i kommunen. I fjol byggdes Tanumskola­n till med hundratals kvadratmet­er. För några år sedan slog sig Derome ner på industriom­rådet i Tanumshede och började tillverka takstolar, en verksamhet som vuxit sedan dess och gjort Derome till en viktig arbetsplat­s i Tanum. Äldreboend­et Hedegården har byggts om för att kunna ta emot och vårda covid-19-patienter. Barnkullen­s förskola har fått nya lokaler. Ett nytt vattenverk har byggts som ska kunna leverera mer vatten än det gamla och serva den, som man hoppas, växande befolkning­en. mot antalet invånare, och Svenskt Näringsliv har i år rankat Tanum som den kommun i Bohuslän som har bäst företagskl­imat. Under coronapand­emin har de bohuslänsk­a kommunerna Orust och Sotenäs gått ut med att de nekar hemtjänst till sommargäst­er. Tanums kommunledn­ing har dock valt en annan linje, säger kommunalrå­det Liselotte Fröjd (M). – Vi har valt en annan strategi än dem och väljer att följa lagen, som ger alla rätt att åka till sina sommarstug­or, säger kommunalrå­det Liselotte Fröjd (M). – Men vi har också kontaktat dem det gäller och berättat om läget och bett dem tänka sig för själva. Om de är sjuka på något sätt bör de inte åka hit – av ren hänsyn, tillägger hon. ” Vi har valt en annan strategi än dem och väljer att följa lagen Här råder ännu låg arbetslösh­et, mycket beroende på att det finns många småföretag. I fjol utsågs Tanum till den mest företagsam­ma kommunen i Västsverig­e, mätt Liselotte Fröjd (M) Ulf Blomgren kommunalrå­d ub@bohuslanin­gen.se 0522-992 39 Ulf Blomgren ub@bohuslanin­gen.se Ulf Ericsson, kommunchef i Tanums kommun: – Jag tycker centrum blir jättefint att se på. Men man undrar om det blir möjligt att köra bil på Affärsväge­n i framtiden? Var ska man parkera? – Det ser ut att bli fint här och jag är tacksam för att man i Tanum inte uttrycklig­en förbjudit sommarstug­eägare att åka hit. Blir vi sjuka åker vi hem till Göteborg och belastar inte vården här. – Detta är en positiv utveckling, för att skapa ett mer levande centrum i tätorten Tanumshede. – Vi tycker nog att ombyggnati­onen i Tanums centrum blir fin och ändamålsen­lig. Men man undrar ju hur dyrt detta har blivit?

© PressReader. All rights reserved.