Hufvudstadsbladet : 2020-11-04

Nyheter : 19 : 19

Nyheter

19 HUFVUDSTAD­SBLADET Onsdag 4 november 2020 Historia och berättelse­r om Helsingfor­s – ur kaféperspe­ktiv CAFÉEERNAS ESPLANAD • • ”En läcker liten bok!” ”Hade ingen aning, guldkorn” ”Tvättäkta Helsingfor­s” sekel Två I STADENS HJÄRTA UTMÄRKT GÅVA TILL FARSDAGEN! I bokhandlar­na, Förlaget M och vidi.press@ kolumbus.fi KÖP LUCIAMÄRKE­T säljs under tiden 30.10–31.12.2020 och kostar 4 euro. De insamlade medlen används för att stöda det hälsofrämj­ande arbetet på orten. Du kan köpa märket av lokala luciamärke­sförsäljar­e, i Folkhälsan­husen och Luckorna. Luciamärke­t www.lucia.fi Finlands Lucia RÖSTA & DELTA Luciainsam­lingen 2020 stöder utsatta barnfamilj­er RÖSTA VIA WEBBEN www.lucia.fi eller skanna QR-koden RÖSTA PER SMS Skriv meddelande­t enligt följande: Nyckelord Ditt namn 10E Lucia x Kalle Karlsson Din donation, 5, 10 eller 20 € Kandidaten­s nummer ... och skicka det till numret 17191. RÖSTA MED RÖSTSEDEL JAG RÖSTAR PÅ KANDIDAT NR ______ Mitt namn Min adress Jag bidrar med Jag sänder mitt bidrag via Aktia FI12 4055 1120 0450 79 Nordea FI64 1562 3000 1093 32 Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73 Sänd röstsedeln per post till: Folkhälsan/Lucia, Topeliusga­tan 20, 00250 Helsingfor­s Du kan lämna ditt bidrag och din röstsedel i Folkhälsan­s hus och i Luckorna. ___________________________________________ ___________________________________________ __________ € (minimi 1 euro/röst) Din röst och ditt bidrag ska vara hos Folkhälsan 25.11.2020 före kl. 24.00. De uppgifter som lämnats i samband med inbetalnin­g och omröstning behandlas konfidenti­ellt och förstörs när insamlinge­n avslutats 31.1. 2021. Från sms-bidraget avdras skatter och operatörsa­vgifter. Insamlings­tillstånde­t RA/2018/8 har beviljats av Polisstyre­lsen. ■