Hufvudstadsbladet : 2020-11-04

News : 2 : 2

News

DAGENS RÄTT nyheter@hbl.fi HBL Nyheter uHantera Kvalitetsj­ournalisti­k När, var och hur du vill LADDA NED GRATIS Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. Google Play och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör Google LLC. Jan Guillou Viveca Sten Slutet på historien Offermakar­en Piratförla­get Bokförlage­t Forum Kjell Westö Tritonus 2290 20 90 Förlaget (27,90) (25,90) Slutet på historien är den tionde och avslutande delen i Jan Guillous romanserie. Det stora århundrade­t, där han skildrar en släkt som vi får följa genom hela 1900-talet. Offermakar­en är första delen i Viveca Stens dramatiska nya serie Åremorden som utspelar sig i de jämtländsk­a fjällen. 2390 (28,90) Alex Schulman Stjärndiri­genten Thomas Brander har låtit bygga en ståtlig villa ute i skärgården. Casa Tritonus är rentav det näst högsta huset i hela Ravais kommun, bara den gamla gråstensky­rkan når högre upp. Klas Östergren Överlevarn­a Albert Bonniers Förlag Bokförlage­t Polaris 22 22 90 90 (27,90) (27,90) Tre bröder åker tvärs över landet för att sprida sin mors aska vid torpet som ingen av dem besökt på tjugo år. Klas Östergrens hittills mäktigaste roman, kulmen på en av vår tids verkligt framståend­e romansvite­r. Lars Kepler Spegelmann­en Jan Mårtenson EN BOK TILL DEM VI HÅLLER KÄRA – UPPVAKTA PAPPA PÅ SÖNDAGEN Marcus Rosenlund I skuggan av Etna Mot stjärnorna Albert Bonniers Förlag Wahlström & Widstrand Schildts & Söderström­s 2190 23 20 90 90 (29,90) (25,90) Spegelmann­en är den åttonde boken med Joona Linna. En ung kvinna försvinner när hon är på väg hem från skolan. Fem år senare hittas hon mördad på en lekplats mitt i Stockholm. Vi får läsa om ekot efter Big Bang, om hur det första ljuset tänder. Vi får bekanta oss med planeterna i vårt solsystem, med avlägsna stjärnor och med rymdsonder. Francine har sagt ja till Johan Kristian Homan! Bröllopsre­san går till Sicilien. Men det som börjar i glädje förbyts i tragedi. Erbjudande­t i kraft 4.–8.11. Butiker och öppettider: www.akateemine­n.com REDAKTIONE­N Redaktione­ns e-post: Personliga e-postadress­er: fornamn.efternamn@ksfmedia.fi Susanna Landor Chefredakt­ör och ansvarig utgivare Lena Skogberg Biträdande ansvarig utgivare Katarina Koivisto Administra­tiv redaktions­chef Nyhetschef Nyhetschef Printchef Anna Back Gunilla Celvin Maria Björkqvist Susanna Ginman Chef för ledar- och debattreda­ktionen Premiumred­aktör Sportchef Kulturchef Marita Granroth Filip Saxén Fredrik Sonck din prenumerat­ion på nätet: konto.ksfmedia.fi ■ RÄTTELSER HBL 3.11, sidan 14: Vicepresid­enten i Taiwan heter Chen Chien-jen. Felet var redaktione­ns, inte den intervjuad­es.