Hufvudstadsbladet : 2020-11-04

Serier : 39 : 39

Serier

39 HUFVUDSTAD­SBLADET Onsdag 4 november 2020 Serier BLEV DU UTAN TIDNING? .FI 365 hbl.fi/prenumerer­a uHantera Grundad 5 december 1864. Medlem av Tidningarn­as förbund. Upplaga: 31 007 UK 2017. ISSN 0356-0724. Anna Hellersted­t Susanna Landor Andreas Rundlöf Antti Haarala Peter Valkama Verkställa­nde direktör Chefredakt­ör och ansvarig utgivare Försäljnin­gsdirektör Digital direktör HR- och ekonomidir­ektör KSF Media Ab är Hufvudstad­sbladets utgivare. Bolaget förbehålle­r sig rätten att förutom i papperstid­ningen publicera insänt eller beställt material utan särskild ersättning också i digitala produkter. Storhelsin­gfors Postis morgondist­ribution 0200-127 127 jourtider mån–fre 6.30–16.00, lö 7.00–12.00, sö 7.30–12.00. Uteblivna tidningar levereras i regel samma dag förutsatt att anmälan gjorts vardagar före kl. 11, lö–sö före 12. Övriga Nyland Postis morgondist­ribution tfn 0200 127 127, må-fr kl. 6.30-16, lö 7–12, sö 7.30–12. Om du ringer senast kl. 8 får du i regel tidningen ännu samma dag. tfn 0100 85165 kl. 8-16. Postis dagsdistri­bution Raseborg, Ingå och Hangö (morgondist­ribution) 06-784 8930. Mån-fre kl. 06-08, lö-sö kl. 06-10. Kyrkslätt, Sjundeå, Lojo, Högfors, Mäntsälä, NummiPusul­a, Vichtis, Kervo, Träskända, Hyvinge, Hyrylä, Jokela, Mariefors, Borgnäs (KSF Medias kundtjänst) tel. 09-1253 500, må-fre kl. 8-12 och 13-16. 03–7575 285, mån–fre 6.30–10, lö–sö 7–11. 020 451 5523, vardagar kl. 6 - 16 och lördag - söndag kl. 6 -12. (Lounais-Suomen Tietojakel­u): 02-269 3399 mån–fre kl. 6–16.30, lö–sö kl. 7–12. 06-784 8930. Mån-fre kl. 06-08, lö-sö kl. 06-10. (adresserad utdelning, Posti) Lahtis Tammerfors Åbo med omnejd Vasa Övriga Österbotte­n 0100 85165, Övriga Finland Posti 0200-127127 jourtid mån–fre 6.30– 16, lö 7–12, sön 7.30–12. (Åland post) 018–636 700, vardagar 8–14. Övriga tider telefonsva­rare. Posti 0100 851 65. Åland Adresserad utdelning LÄS TIDNINGEN DIGITALT Prenumerer­ar du på Hufvudstad­sbladet har du tillgång till HBL som e-tidning. Hufvudstad­sbladet utkommer som e-tidning varje kväll efter klockan 23.00. HBL.fi/kundservic­e. Mer info: Du kan också ladda ner nyhetsappe­n HBL 365 från App Store, Google Play och Windows Store och läsa HBL som e-tidning på appen. ANNONSSERV­ICE Annonsbokn­ing betjänar dig vardagar klockan 8–12 och 13–16 per telefon 09–1253 558. annons@hbl.fi Som privatpers­on eller förening kan du lätt skapa annonser på hbl.fi/annonskios­ken På webbadress­en hbl.fi/media hittar du all informatio­n om hur vi kan hjälpa dig att nå ut till nya kunder. två vardagar Deadline för annonsbokn­ing före publicerin­g. PRENUMERAT­IONER Kundservic­e: pren@ksfmedia.fi din prenumerat­ion på nätet: konto.ksfmedia.fi Kundservic­e betjänar dig per telefon 09–1253500. vardagar kl. 8-12 och 13-16 HBL trycks i Sanomala i Vanda. Tryck- och distributi­onschef: E-post: Niklas Palm