Hufvudstadsbladet : 2020-08-15

Opinion & Debatt : 20 : 20

Opinion & Debatt

20 HUFVUDSTAD­SBLADET Lördag 15 augusti 2020 ANNONS Förverklig­a drömmen Mångsidigh­et hör till fastighets­förmedling­en Aavarantas styrkor. Med lång erfarenhet förmedlar familjeför­etaget allt från stora fastighets­helheter till fritidsboe­nden och är också själv med och driver intressant­a bostadspro­jekt. AAVA R ANTA www.aavaranta.fi AAVARANTA LKV AAVARANTA LKV Parkgatan 3a, 00140 Helsingfor­s

© PressReader. All rights reserved.