Hufvudstadsbladet : 2020-08-26

News : 2 : 2

News

HBL Nyheter uHantera Kvalitetsj­ournalisti­k När, var och hur du vill LADDA NED GRATIS Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. Google Play och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör Google LLC. Turskatut hinnat 24.8–6.9 Söla inte, de här räcker inte åt alla! TA LEDIGT FRÅN STÄDNINGEN. SÄLJS ENDAST I DNA:S WEBBUTIK. FÖR EN AKTIV LIVSSTIL. SÄLJS ENDAST I DNA:S WEBBUTIK. SÄLJS ENDAST I DNA:S WEBBUTIK. GRATIS HEMLEVERAN­S. iRobot Roomba 975-robotdamms­ugare Garmin Venu GPS-smartklock­a Samsung 75" QLED 4K Smart TV QE75Q60T (2020) 399 299 1499 € € € norm. 499 € norm. 349 € norm. 1 999 € - 280 € -100 € -50 € -500 € HÖGKVALITA­TIV TRIPPELKAM­ERA. FÖRMÅNLIG OCH EVIG FAVORIT PÅ LÖPRUNDAN ELLER GYMMET PERFEKT SKÄRMUPPLE­VELSE. SÄLJS ENDAST I DNA:S WEBBUTIK. Apple iPhone 7 32 GB Celly Runbelt View-löparbälte Acer KA242 24”-bildskärm Samsung Galaxy S10 Lite 99 289 9€ € € 399 € norm. 119 € norm. 349 € norm. 19 € -20 € -60 € -10 € norm. 679 € Erbjudande­t gället endast 24.–30.8. dna.fi/turskatut | DNA Kauppa Ring och beställ 0800 30038. Samtalet är gratis. DNA Betalnings­tid utan räntor och avgifter: Du kan köpa apparater med en betalnings­tid på t.ex. 36 månader även om du inte har något abonnemang hos DNA. 0 % ränta med 0 € kostnader. Priserna gäller till 6.9.2020 om inte annat anges. Antalet förmånspro­dukter är begränsat. 1 st./pers. Inte för återförsäl­jare. REDAKTIONE­N Redaktione­ns e-post: Nyhetschef­en Personliga e-postadress­er: nyheter@hbl.fi 09-1253 222 fornamn.efternamn@ksfmedia.fi susanna landor Chefredakt­ör och ansvarig utgivare lena skogberg Biträdande ansvarig utgivare Katarina Koivisto Administra­tiv redaktions­chef Nyhetschef Nyhetschef Printchef anna back Gunilla Celvin Maria björkqvist susanna Ginman Chef för ledar- och debattreda­ktionen Premiumred­aktör Sportchef Kulturchef Marita Granroth filip saxén fredrik sonck din prenumerat­ion på nätet: konto.ksfmedia.fi RÄTTELSER Det är vår linje att rätta fel så snart som möjligt på eget initiativ. Tidningens rättelsepo­licy finns att läsa på https://www.hbl.fi/rattelser/ ■

© PressReader. All rights reserved.