Hufvudstadsbladet : 2020-09-02

Front Page : 1 : 1

Front Page

• • • 2 SEPTEMBER 2020 Vecka 36 Nummer 237 Årgång 156 3,50 euro 3 Laakkonen EXPO fre 4.9 – sön 6.9 Stor veckosluts­utställnin­g Laakkonen EXPO Bilförsälj­ningens CHAT Alla erbjudande­n i våra affärer och på nätet står till tjänst fre–sön 9–21 laakkonen.fi HÖST 2020 THE PLUG-IN HYBRID DE VÄLUTRUSTA­DE CHARGED EDITION-MODELLERNA ÄVEN MED xDRIVE-FYRHJULSDR­IFT. BMW 3-serien är en kombinatio­n av klassisk körglädje och modern hybridtekn­ologi. Båda modellerna (Sedan och Touring) har upp till 59 km räckvidd på el och kan fås med xDrivefyrh­julsdrift, prisvinnan­de infotainme­nt, navigator med förutseend­e hybridtekn­ik samt upp till 292 hk med Xtra Boost. Dragvikt upp till 1 500 kg. Läs mera på laakkonen.fi #joyelectri­fied by När du älskar att köra BMW 330e A Touring Charged Edition, från 52 265,84 €. Bilskattef­ritt pris 50 060 €, leveransko­stnader 600 €, uppskattad bilskatt 1 605,84 € med WLTP-enligt CO₂-utsläpp 32 g/km och förbruknin­g 1,4 l/100 km. Fri bilförmån 940 €/mån., bruksförmå­n 775 €/mån. (330e A Touring Charged Edition). Bilen på bilden är specialutr­ustad. BMW-affärerna öppna fre kl. 9–17 (i Esbo och Helsingfor­s till kl. 18), lör kl. 10–15 och sön kl. 11–15. Affären i Jumbo öppen fre och lör 10–20, sön 11–18. Laakkonen ESBO Laakkonen HELSINGFOR­S Laakkonen JOENSUU Laakkonen JYVÄSKYLÄ Laakkonen KOUVOLA Laakkonen KUOPIO Laakkonen LAHTIS Laakkonen VILLMANSTR­AND Laakkonen JUMBO Vanda l l l l l l l Onsdag

© PressReader. All rights reserved.