Hufvudstadsbladet : 2020-09-02

Börsen : 13 : 13

Börsen

13 HUFVUDSTAD­SBLADET onsdag 2 september 2020 Börsen BöRSEN I GåR KL. 18.30 Valutor Sammanstäl­lning Räntor Råvaror Grafik & utländska börser ECB och Six ECB och Six TT och KSF Media. Six Six ● ● ● ● ● Helsingfor­sbörsen Småföretag Börser Marknadsvä­rde < 150 miljoner euro OMX-index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 index förändring Råvaror i euro i den kontinuerl­iga börshandel­n klockan 18.30. i procent. i procent. i procent. anger förhålland­et mellan aktiens kurs och vinsten per aktie utgående från det senaste bokslutet. Ju högre tal, desto högre värdering av bolaget. är förhålland­et mellan utdelninge­n och avslutskur­sen. under det pågående kalenderår­et. under det pågående kalenderår­et. i miljoner euro. 10040,1 6982,8 53,0 4301,7 371,7 467,4 12516,2 1233,8 1714,4 988,8 1936,6 1090,6 2549,1 875,4 1398,6 1040,9 -0,18 -0,24 -0,19 -0,16 -0,31 -0,13 0,65 -0,17 0,01 0,00 -0,87 0,00 -1,18 -1,58 -0,16 0,18 Aktiens avslutskur­s Senaste dygnets kursföränd­ring Senaste månadens kursföränd­ring Senaste årets kursföränd­ring P/E-talet Helsingfor­s OMX Helsingfor­s CAP OMX Helsinki Benchmark OMX Helsinki 25 OMX Mid Cap Helsinki OMX Small Cap Helsinki Olja och gas Råvaror Industrive­rksamhet Konsumentv­aror Sjukvård Konsumentt­jänster Telekommun­ikation Allmännytt­iga tjänster Ekonomi Teknik 1 2 3 4 5 0,27 -2,14 -17 -59 neg 0 0,21 0,98 69,06 Afarak Group Endomines Sotkamo Silver 0,53 -2,95 -19 -6 neg 0 0,40 0,76 19,12 0,33 3,50 19 -4 neg 0 0,13 0,38 51,05 Industrive­rksamhet 4,22 2,43 15 -12 7 0 3,20 6,20 28,87 Aspocomp Group Componenta Consti Group Dovre Group Efore Elecster A Etteplan Exel Composites Glaston Incap Kesla A Neo Industrial Nurminen Logistics Raute A Talenom Tulikivi A Uutechnic Group Valoe Corporatio­n Wulff-Group Yleiselekt­roniikka P 0,07 0,93 -6 -51 7 0 0,06 0,12 15,42 Avkastning­sprocenten Lägsta avslutskur­sen Högsta avslutskur­sen Bolagets marknadsvä­rde 6 7 8 9 8,62 -0,92 -1 63 25 1,9 6,00 9,18 67,74 0,29 -0,67 8 31 15 0 0,20 0,37 30,37 1,34 -1,84 -11 -52 neg 0 0,80 2,78 11,26 7,70 2,67 8 -14 30 3 4,90 8,50 14,01 9,04 0,89 6 2 13 3,9 6,50 12,05 225,67 6,00 -0,99 1 42 99 3 3,40 6,76 71,38 Storföreta­g Marknadsvä­rde > 1 miljard euro 0,74 0,82 6 -34 neg 0 0,60 1,27 62,37 19,30 -1,03 23 17 14 0 9,94 21,20 84,25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3,88 -3,00 -3 -15 14 3,9 3,08 5,10 9,63 Utländska börser index förändring 2,20 0,00 - 2 neg 0 1,81 4,10 12,94 Olja och Gas 5862,1 12974,3 4938,1 10188,9 28501,9 11878,1 23138,1 25184,8 1276,5 700,0 1187,2 -1,70 0,22 -0,18 0,53 0,25 0,87 -0,01 0,03 1,42 0,22 1,14 London, FTSE 100 Frankfurt, Xetra DAX Paris, CAC 40 Zürich, SMI New York, Dow Jones New York, Nasdaq Tokyo, Nikkei 225 Hongkong, Hang Seng Moskva, RTS OMX Stockholm OMX Tallinn 0,31 -1,90 26 8 neg 0 0,20 0,34 13,86 45,10 0,65 15 56 19 2 20,37 45,35 34691,42 Neste 18,15 0,83 -2 -12 10 8 17,40 27,40 59,39 Råvaror 8,94 3,23 -6 63 50 1,5 4,93 10,10 384,98 0,12 1,23 17 -5 neg 0 0,08 0,18 6,22 14,78 11,61 6,74 6,80 2,26 2,74 2,58 12,95 12,41 25,23 -0,54 0,26 -0,88 -0,22 0,18 -0,94 -0,31 0,78 0,65 -0,71 12 3 4 4 -2 10 8 9 15 10 1 -8 11 44 -13 10 14 6 25 5 53 16 16 17 7 27 26 12 11 13 3,5 4,8 3,6 3,5 0 0 0 1,2 1,2 5,2 8,12 8,02 4,80 4,47 2,07 1,69 1,68 9,26 7,25 20,31 15,58 14,24 6,94 6,94 4,54 3,39 3,17 14,45 13,15 31,50 1709,36 1803,53 223,01 2192,49 942,26 107,66 533,22 2282,50 7599,45 13466,15 Ahlstrom-Munk. Kemira Metsä Board Corp. A Metsä Board Corp. B Outokumpu SSAB A SSAB B Stora Enso A Stora Enso R UPM-Kymmene 0,43 -1,38 16 11 14 2,3 0,22 0,50 24,18 0,06 -1,61 4 -31 neg 0 0,04 0,10 8,97 1,95 0,00 3 20 13 0 1,31 2,42 13,47 14,80 0,00 1 72 0 0 10,20 18,80 - Konsumentv­aror 9,24 -0,22 1 11 neg 4,9 7,12 10,20 58,37 Apetit Plc Fodelia Harvia Honkaraken­ne B Marimekko Martela A Saga Furs Oyj OMX Helsingfor­s OMX Nordic 40 8,60 -0,46 -4 - 99 0,8 5,40 11,18 60,65 15,40 -0,65 17 127 30 1,2 7,02 16,80 287,89 Industrive­rksamhet 1850 1830 1810 1790 1770 1750 3 aug 3,60 0,00 1 59 10 3,3 2,32 4,42 21,28 26,02 40,60 72,38 23,52 6,15 11,40 14,90 22,60 7,03 5,09 -1,74 0,15 0,75 -1,51 -1,05 -0,31 1,22 -1,40 -1,90 -1,26 1 6 7 6 11 -6 1 -4 -1 2 2 18 40 -10 18 14 59 40 -36 1 19 23 41 23 neg 6 21 17 19 73 4,6 0 2,4 4,7 1,6 12,9 3,6 3,5 3,4 7,9 15,15 23,48 42,39 14,05 2,68 5,32 6,73 13,33 5,01 3,58 35,50 44,78 73,46 33,08 6,47 12,30 15,96 25,20 12,00 7,12 1435,84 4375,07 32801,69 1863,30 5098,18 1714,72 1090,78 3386,94 4158,63 1074,50 Cargotec Huhtamäki Kone Konecranes Metso Outotec Neles Corporatio­n Uponor Valmet Wärtsilä YIT-Yhtymä 33,00 -1,35 27 18 21 0 21,30 42,50 268,28 2,18 -1,80 -3 -22 neg 0 1,77 3,58 7,74 6,00 -0,33 -1 -35 neg 0 5,70 10,30 16,20 Sjukvård 10 aug 17 aug 24 aug 2,20 -0,45 -15 -13 neg 0 1,90 4,30 26,55 Biohit B Faron Pharma. Optomed Dagens vinnare 5,24 -1,50 16 - 0 0 2,51 12,50 245,23 4,88 -0,41 -1 - 99 0 2,71 6,70 68,34 Storföreta­g Medelstora företag Små företag Konsumentv­aror Konsumentt­jänster 3,23 2,98 2,74 2,35 1,73 1,47 2,57 1,72 1,51 1,01 0,78 0,75 4,17 3,50 2,67 2,43 1,35 1,26 Talenom Tallink Grupp Basware Corpo Revenio Group Vaisala Corpo Enento Group Kesko Corp. A Kojamo Kesko Corp. B Elisa Corpora Stora Enso A Kone Innofactor Sotkamo Silve Elecster A Aspocomp Grou Siilli Soluti Suominen Corp 12,00 23,33 0,00 0,00 - 12 - -6 19 11 2,3 3,4 7,80 16,38 12,74 27,67 982,86 3241,04 Fiskars Nokian Renkaat 3,42 -3,93 -3 -8 43 5,8 3,16 4,48 14,34 Ilkka-Yhtymä 1 Ilkka-Yhtymä 2 Keskisuoma­lainen A NoHo Partners PunaMusta Media 3,04 -0,33 -1 -12 38 6,6 2,83 4,00 64,62 9,98 -2,16 -6 -1 8 5 9,50 13,35 53,22 Sjukvård 5,50 -1,08 -9 -35 2 0 3,30 11,65 105,35 38,80 39,00 10,38 -3,00 -0,81 -1,52 4 5 20 15 15 24 27 27 25 3,9 3,9 1,3 29,60 30,02 7,40 48,45 48,80 12,66 1367,78 4129,41 1329,02 Orion A Orion B Terveystal­o 5,80 0,87 -2 -9 32 4,3 5,70 6,65 72,60 Ekonomi Konsumentt­jänster Råvaror 5,70 -0,87 2 -3 17 4,2 4,64 6,75 35,24 Investors House Orava Panostaja Sievi Capital United Bankers handlas i USD 0,43 17,58 18,87 10,74 -1,05 2,57 1,51 -1,10 -10 2 6 15 -62 35 31 15 4 21 22 99 0 3,5 3,3 4,7 0,43 10,40 10,41 6,84 1,68 17,60 19,19 12,49 609,12 2231,75 5153,98 1756,70 Finnair Kesko A Kesko B Sanoma 4,19 -0,48 -3 5 neg 0 3,21 4,65 40,22 Guld 0,69 0,59 -1 -13 23 7,3 0,51 1,00 36,04 1,00 0,20 - -18 5 4 0,85 1,45 57,97 2110 2060 2010 1960 1910 3 aug 9,30 -1,06 12 27 22 4,6 6,25 10,00 97,11 Telekommun­ikation Teknik 49,79 3,23 1,01 0,00 -2 -3 9 -18 28 20 3,7 5 40,79 2,80 58,88 4,00 8331,61 955,60 Elisa Telia 6,02 -0,33 13 59 33 1,7 3,30 6,44 161,48 Digia Digitalist Group Innofactor Nixu Corporatio­n QPR Software Qt Group Siilli Solutions Solteq Soprano SSH Commun.Security 0,03 -1,74 -4 -30 neg 0 0,03 0,05 22,00 Allmännytt­iga tjänster 1,25 4,17 12 100 neg 0 0,51 1,23 46,74 7 aug 13 aug 19 aug 25 aug 17,43 -1,64 3 -13 10 6,3 12,25 23,46 15478,53 Fortum 8,94 1,13 10 -24 neg 0 6,98 11,30 66,38 1,98 -0,50 -3 -20 neg 0 1,60 2,50 24,64 Ekonomi Olja 35,30 -2,22 27 161 neg 0 15,60 38,00 857,28 6,61 20,65 6,72 33,89 -1,64 1,72 -0,52 0,47 7 - 2 11 -33 54 19 -6 99 6 18 17 7,6 1,6 0 4,4 5,21 13,64 4,39 21,34 9,99 21,45 8,19 42,46 1176,57 5103,53 27199,48 18780,21 Citycon Kojamo Nordea Bank Sampo A 47 46 45 44 43 3 aug 11,30 1,35 26 30 31 2,3 7,24 11,55 79,10 1,50 0,00 26 15 10 0 0,96 1,70 28,96 0,30 0,67 -25 8 neg 0 0,19 0,44 5,57 1,33 -3,99 4 -2 neg 0 0,65 1,90 51,41 Teknik OMX Helsingfor­s i procent under dagen 9,79 3,99 25,34 0,25 -2,05 0,56 2 11 2 41 -10 15 7 0 38 1,4 0 2,5 5,60 2,08 17,26 10,26 4,35 31,32 - 22553,35 3000,91 Ericsson B Nokia Tieto Corporatio­n 6 aug 11 aug 14 aug 19 aug 24 aug 0,60 0,40 0,20 0 -0,20 -0,40 -0,60 1 sep Valutor Medelstora företag Marknadsvä­rde 150 miljoner – 1 miljard euro Land JPY NoK PLN RUB SEK SGD THB USD ZAR 126,640 10,456 4,396 87,874 10,367 1,625 37,272 1,195 19,886 Japan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUD CAD CHF CZK DKK GBP HKD HUF 1,621 1,559 1,084 26,232 7,444 0,891 9,264 356,012 Norge Australien Industrive­rksamhet Polen Kanada Ryssland 5,76 6,12 3,86 14,02 1,41 6,15 24,80 2,00 5,92 0,54 0,69 15,26 35,30 -0,35 -1,29 -1,78 0,14 -0,98 -1,05 -1,20 -1,48 0,68 -0,74 2,98 -1,55 1,73 -1 -3 2 10 2 11 -2 -5 19 3 -5 12 11 -25 4 -20 8 -31 18 -11 21 43 -51 -28 18 60 11 38 20 16 neg neg 13 neg 14 neg 0 20 38 1,9 0 0 6,6 0 1,6 1,2 0 2,5 0 7,2 1,6 1,7 5,50 3,79 2,58 10,06 1,19 2,68 19,36 1,70 3,26 0,45 0,60 9,36 21,65 8,56 8,25 7,35 16,76 2,63 6,47 33,00 3,18 6,00 1,10 1,01 16,04 37,50 180,98 850,19 95,92 543,96 82,33 5098,18 694,40 42,17 383,79 140,98 463,56 673,09 1048,61 Aspo Caverion EEZY Lassila & Tikanoja Lehto Group Metso Outotec Ponsse Robit Scanfil SRV Yhtiöt Tallink Grupp dr Tikkurila Vaisala A Schweiz Sverige Tjeckien Singapore Danmark 1010.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 Thailand Storbritan­ien 11 12 13 14 15 16 17 USA Hongkong Sydafrika Ungern OMX Nordic 40 Eurons värde i USD 1 2 3 4 9 1,20 9664,0 DKK 1,05 18,03 34,18 91156,12 A.P. Møller - Maersk B ABB Ltd Assa Abloy B AstraZenec­a Atlas Copco A Atlas Copco B Boliden Carlsberg A/S B Coloplast B Danske Bank A/S DSV Electrolux B Ericsson B Essity B Fortum Corporatio­n Genmab H&M B Hexagon B Investor B Kone Neste Nokia Corporatio­n Nordea Bank Novo Nordisk B Novozymes B Sampo Plc A Sandvik SEB A SHB A Skanska B SKF B Stora Enso R Swedbank A Swedish Match Tele2 B Telia Company UPM-Kymmene Corporatio­n Vestas Wind Systems Volvo B Ørsted 1,19 221,8 SEK 0,73 0,00 20,61 119471,10 202,0 SEK 1,00 3,09 -1,13 213120,17 Konsumentv­aror 1,18 960,0 SEK -0,62 -4,36 8,47 134433,61 8,56 8,53 1,90 42,60 3,13 3,08 2,60 6,84 4,81 0,71 0,12 -0,83 -2,29 0,32 -1,60 -1,89 0,51 1,26 8 - -2 4 -1 - -3 22 21 17 16 20 19 2 -3 -11 30 107 17 16 neg 21 21 21 24 43 0 2,5 4,9 0 2,4 4,2 4,2 0 1,3 1 7,01 7,13 1,60 30,25 2,47 2,42 2,15 2,91 2,00 8,82 10,86 2,85 45,00 3,86 3,87 3,43 7,35 5,36 309,36 162,61 177,94 723,77 98,43 411,80 101,40 555,48 280,23 Altia Atria HKScan A Olvi A Raisio K Raisio V Rapala VMC Rovio Suominen 400,1 SEK 0,05 1,65 39,80 335841,58 1,17 3 aug 348,2 SEK 0,26 1,55 35,64 135874,26 6 aug 11 aug 14 aug 19 aug 24 aug 262,6 SEK 1,82 10,06 25,59 71824,03 860,0 DKK -1,89 -8,98 -13,69 98433,50 Eurons värde i SEK 1042,0 DKK -1,56 -3,43 30,09 206316,00 10,39 94,0 DKK -2,63 -7,39 6,89 81045,35 963,6 DKK -1,21 10,35 45,38 221628,00 10,34 186,1 SEK -0,72 13,34 4,06 55950,40 Sjukvård 100,3 SEK 0,00 1,24 30,53 308007,67 10,29 295,0 SEK -0,87 1,27 -2,03 188979,13 1,98 1,92 14,65 34,80 -0,75 0,10 0,34 2,35 - 4 2 25 -2 -6 43 78 49 48 98 99 4,6 4,7 0 0,9 1,62 1,52 11,58 18,48 2,25 2,27 15,66 36,00 106,15 245,00 331,38 926,64 Oriola A Oriola B Pihlajalin­na Plc Revenio Group 17,4 EUR -1,64 2,74 -12,57 15478,53 10,24 3 aug 2348,0 DKK -0,34 7,66 72,71 153581,03 6 aug 11 aug 14 aug 19 aug 24 aug 135,3 SEK -1,89 2,07 -27,82 197628,92 Konsumentt­jänster 636,6 SEK 1,63 11,02 47,16 223956,39 Räntor 554,8 SEK 0,62 7,90 23,10 252702,63 7,74 9,98 1,24 0,84 15,16 16,50 -0,77 -0,40 -2,36 -2,33 -0,52 -2,37 5 16 -8 -17 -6 1 23 96 -49 -62 49 -11 15 21 neg neg 19 17 5,2 2,2 0 0 2,4 0 5,82 5,14 1,21 0,65 8,64 13,90 9,30 10,96 3,59 3,22 16,56 20,00 637,65 399,37 37,86 34,79 892,45 178,20 Alma Media Kamux Stockmann A Stockmann B Tokmanni Group Viking Line 72,4 EUR 0,75 7,33 39,51 32801,69 0,75 0,70 0,35 SEB Prime SP-Prime ÅAB Prime procent 45,1 EUR 0,65 15,37 56,43 34691,42 0,00 -0,25 0,75 0,70 0,55 0,20 0,70 0,25 0,75 0,60 ECB:s reporänta Grundränta­n AKTIA Prime Danske Bank Prime Handelsban­ken Prime Hypo-Prime Nordea Prime OP-Prime POP-Prime S-Prime 4,0 EUR -2,05 10,58 -10,39 22553,35 69,7 SEK 0,06 1,93 14,21 112131,42 411,8 DKK -0,34 -2,36 16,03 746323,23 Euribor värde ändring 1v % Ekonomi 367,4 DKK -0,46 -3,16 30,38 84963,60 -0,52 -1,55 1 mån 2 mån 3 mån 6 mån 9 mån 12 mån 33,9 EUR 0,47 10,61 -6,25 18780,21 9,13 2,02 34,60 13,00 9,68 7,86 6,94 18,60 18,25 -3,49 -0,25 1,47 -1,52 0,62 -0,76 -1,14 0,54 -0,54 7 5 -3 -1 9 3 5 1 - 10 8 24 34 25 11 -7 31 28 10 22 42 24 99 8 18 11 11 0 6,4 1,8 4,8 6,8 0 2,3 0 0 6,51 1,49 24,20 9,54 6,78 5,62 5,82 14,90 13,55 11,64 2,89 40,30 15,90 12,60 11,50 9,76 21,60 21,20 641,12 315,80 830,64 497,99 87,22 232,63 196,75 120,46 166,26 Aktia Bank CapMan B Enento Group eQ Evli Bank B Oma Savings Bank Taaleri Ålandsbank­en A Ålandsbank­en B 170,7 SEK 0,53 3,33 23,03 214123,68 -0,48 -0,44 0,83 -0,23 85,7 SEK -0,09 0,56 2,93 185883,85 87,0 SEK -0,02 4,64 2,23 169195,61 177,6 SEK 0,79 -0,89 -2,42 71078,70 -0,36 1,07 174,1 SEK 0,87 6,19 11,96 73660,73 12,4 EUR 0,65 14,70 24,55 7599,45 20 års obligation­sränta 147,0 SEK 0,25 2,67 18,44 166382,20 0,150 661,2 SEK 0,70 -3,78 72,19 107246,64 Teknik 123,7 SEK 0,90 -0,52 -11,49 82569,08 0,100 37,50 6,51 3,02 4,02 2,74 -0,91 -0,33 -1,23 10 4 3 -5 101 7 19 -24 neg 31 99 neg 0 0 0 0 15,66 3,40 2,04 3,51 36,50 7,47 3,43 5,78 540,79 232,36 479,57 76,32 Basware Bittium F-Secure Teleste 33,5 SEK 0,54 -2,19 -21,83 136961,77 25,2 EUR -0,71 9,55 4,86 13466,15 0,050 938,0 DKK -1,10 14,78 92,49 184714,82 165,2 SEK -0,09 7,03 25,49 261307,98 0 3 aug 880,0 DKK -0,29 -2,44 36,22 369935,35 6 aug 11 aug 14 aug 19 aug 24 aug

© PressReader. All rights reserved.