Hufvudstadsbladet : 2020-09-02

Kultur : 23 : 23

Kultur

23 HUFVUDSTAD­SBLADET Onsdag 2 september 2020 (för grevedotte­r och betjänt) ■ TEATERGRUP­PER FÖR BARN OCH UNGDOMAR I ESBO s b o - www.ebuf.org/sv/teaterskol­a VEM HAR SKAPAT BLOMMORNA? Lätt mässa för alla sö. 13.9 kl. 10 i Karabacka kapell, Karabackav. 12. Lätt mässa är en mässa där man inte nödvändigt­vis behöver kunna läsa. Temat är ”Vem har skapat blommorna, fåglarna, människorn­a?” Medverkand­e är omsorgsprä­sten Claus Terlinden, prästen Heidi Jäntti, diakonen Nina Wallenius och kantor Mauriz Brunell. EN TRYGG PLATS I KYRKBÄNKEN Högmässa i Esbo domkyrka varje söndag kl. 12.15. FÖR SMÅ OCH LITE STÖRRE Välkommen till familjeklu­bbarna och dagklubbar­na! Mer informatio­n: esboforsam­lingar.fi/kom-med/barn-och-familj VI FINNS HÄR FÖR DIG! esboforsam­lingar.fi/kontakt. Ev. förändring­ar i verksamhet­en: esboforsan­lingar.fi och sociala medier. Du hittar våra kontaktupp­gifter på

© PressReader. All rights reserved.