Hufvudstadsbladet : 2020-09-08

Pyssel : 32 : 32

Pyssel

TISDAG 8 SEPTEMBER 2020 Bästa läsare & annonsörer Observera deadline för annonser som ska ingå på lördag och söndag! BOKNINGSTI­DER FÖR ANNONSER Gäller alla typer av annonser i text och efter text, som t.ex. dödsannons­er, kungörelse­r, fritid, o.s.v. MATERIALTI­DTABELL AVBOKNING Vid avbokning av annonser följer vi följande tidtabell: Framsidesa­nnonser bör avbokas senast en vecka före publicerin­gsdatum, textannons­er senast två vardagar före publicerin­g kl. 12.00. (Materialde­adline för storspridn­ing är en vecka innan publicerin­g) Publicerin­gsdag Bokning Produktion Färdigt material För mera informatio­n besök våra nätsidor. Måndag to 10.00 to 12.00 fre 10.00 Tisdag fre 10.00 fre 12.00 må 10.00 ksfmedia.fi/material Onsdag må 10.00 må 12.00 ti 10.00 Torsdag ti 10.00 ti 12.00 on 10.00 Fredag on 10.00 on 12.00 to 10.00 HBL ANNONSER Tfn 09 1253 558 vardagar kl. 8 – 12 och 13 – 16 e-post annons@hbl.fi Lördag to 10.00 to 12.00 fr 10.00 Söndag to 10.00 to 12.00 fr 10.00

© PressReader. All rights reserved.