Stavanger Aftenblad : 2019-05-22

KULTUR : 39 : 39

KULTUR

39 ONSDAG 22. MAI 2019 STAVANGER AFTENBLAD jobb Henv. Tlf. 05150 / e-post: [email protected]­t.no Arbeid utføres Fødselsdag­er - Nyfødte - Brudepar Filminfo og billetkjøp på: Maling av hus Gratis taksjekk Polsk Bygg www.odeonkino.no Vi skifter ca. 30 tak i året. Br. Duås bygg – 916 10 842 [email protected] Oppuss.tj. Vi maler, sparkler, snekrer, murer, legger fliser. God pris. Mob. 966 86 006 Utv.- og innvendig. Lang erfaring. Gode referanser. Lift og forsikring. Gratis befaring. Tlf. 452 33 333. STAVANGER Malerarbei­d MALERARBEI­D UTFØRES RØMNINGSVI­NDU I KJELLER SE DETALJERT PROGRAM PÅ www.odeonkino.no Alt innen maling/Utv. og innv. Lang erfaring, gratis befaring. Lift, forsikring og gode ref. Tlf.: 415 92 787. Utv. og innv. Fasadevask. Be om fast pris på vindu og betongsagi­ng. Gode priser, gode ref. samt gratis befaring. NOEN AV FILMENE DENNE UKEN: Tlf. 406 15 069 Tlf.: 455 87 059 Pokémon:Detective Pikachu.9år. Mary Queen of Scots.12år.124m Red Joan.9år.Eng.101m Long Shot.12år.125m Mellom linjene.A.Fr.107m The Hustle.A.Am.94m Stalker.15år.Am.98m MALERARBEI­D Hekklippin­g, trefelling, beskjaerin­g av busker/traer MALING UTFØRES Utv- og innvendig. Lang erfaring. Gratis befaring. Lift, forsikring. Gode ref.. Tlf.: 93 40 95 86. Ut- og innvendig. Gode referanser. Har lift og stillas. Lang erfaring. Tlf 454 64 439. Dagfinns Hageservic­e Tlf. 997 13 043 Tette rør åpnes nU nU Viking Malerservi­ce as BABYKINO ONSDAG KL.12.30: Tømming av tanker 51 60 99 00 6DQGHU 1Mn +DXNDOLG %HQMDPLQ %LUNHODQG %RUJHQ Alt innen innvendig og utvendig fagmessig malerarbei­d utføres med kvalitets garanti. Aladdin 6WDYDQJHU 9L YLO JUDWXOHUH YnUW NM UH EDUQHEDUQ PHG GDJHQ +DQ HU HQ EOLG RJ DNWLY JXWW VRP OLNHU n VSDUNH IRWEDOO 5HLVH WLO K\WWD n NM¡UH EnW HU WRSS .MHPSHJODG L GHJ 6WRU NOHP IUD PRUPRU RJ PRUIDU 6WDQJHODQG *UDWXOHUHU Vn P\H PHG nUV GDJHQ *OHGHU RVV WLO IHLULQJ LGDJ 6WRU NOHP IUD PRUPRU RJ PRUIDU For en gratis befaring og uforplikte­nde tilbud ring 51 11 11 47 BABYKINO ONSDAG KL.13.00: Mellom linjene Stilling ledig MATINE-VISNINGER ONSDAG: 12.00: Pokémon 13.30: Aladdin PREMIERE ONSDAG 22/05 /HGLJ IDVW VWLOOLQJ ©2019 Disney Aladdin.9år.128m 3ODQU§GJLYDU PLOMºYHUQ L SODQ Disneys klassiske eventyr i Liveaction versjon om gategutten Aladdin og prinsesse Jasmine. Regi: Guy Ritchie 0LOMºYHUQD­YGHOLQJD _ -REEQRUJH Ζ' )\ONHVPDQQHQ HU VWDWHQV IUHPVWH UHSUHVHQWD­QW L I\ONHW RJ VNDO DUEHLGH IRU DW 6WRUWLQJHW RJ UHJMHULQJD VLQH YHGWDN P§O RJ UHWQLQJVOL­QHU EOLU IºOJGH RSS L 5RJDODQG PREMIERE FREDAG 24/05 ZZZ I\ONHVPDQQHQ QR URJDODQG rŗ ŗɳ ®Ýĵō ®NJ ®ŷĵħ D ħ ǻrNJħrĵ Ý ħŗÝƻr nU nU ËrNJō ®ĵrǢəÝ 1LFKRODV 5HQZLFN 0LOOD (OLVH /DUVHQ 6WRUKDXJ +LSS KXUUD IRU 1LFKRODV VRP HU nU L GDJ *RGNOXPSHQ YRNVHU OLNHU IRWEDOO RJ HU DVSLUDQW L NRUSVHW .MHPSHJODG L GHJ %HVVL RJ EHVWHIDU JUDWXOHUHU PHG GDJHQ ŗµr Ǣǻrō ō 9LNHE\JG 0LQVWH JXOOHW YnUHV I\OOHU nU PDL *UDWXOHUHU Vn PDVVH PHG GDJHQ 0DQJH NOHPPHU IUD 0RUPRU RJ 0RUIDU L 9LNHE\JG IVAR IKS har som formål å anlegge og drive kommunalte­kniske felles-anlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurrans­edyktige VAR-tjenester. IVAR eies av 13 kommuner i Stavanger/Ryfylke/Jaer-regionen med et samlet innbyggert­all på ca. 340 000 Hovedkonto­ret ligger på Mariero, og selskapet har i dag 272 ansatte (231,02 årsverk). Mer informasjo­n finner du på www.ivar.no ƻ ħÝŗŷ ˡˣʳ ō Ý SANDNES IVAR søker SE DETALJERT PROGRAM PÅ www.odeonkino.no ELEKTROING­ENIØR NOEN AV FILMENE DENNE UKEN: Vil du vaere med og lage gode løsninger innen arbeid med elkraft og driftskont­rollsystem­er, for vann, avløp og renovasjon. Avdeling for plan og utbygging ved IVAR IKS, Mariero, trenger en dyktig elektroing­eniør. nU nU *DEULHO /\VH +DFNPDQ +nYDUG +XVWHU :LLN Pokémon:Detective Pikachu.9år Stalker.15år.Am.98m The Hustle.A.Am.94m 6DQGQHV *UDWXOHUHU Vn P\H PHG GDJHQ GX HU HQ JRG RJ RPVRUJVIXO­O JXWW VRP YL HU YHOGLJ VWROW DY +nSHU GX InU HQ ¿Q GDJ 9L HU NMHPSH JODG L GHJ %XUVGDJVNOH­P IUD .DUVWHQ 6LPED PDPPD SDSSD 6WDYDQJHU 9L ¡QVNHU n JUDWXOHUH +nYDUG PHG nUVGDJHQ WLUV PDL +DQ HU HQ NMHPSHÀRWW JXWW VRP YL HU YHOGLJ JODG L .OHP IUD 0DULD SDSSD RJ PDPPD www.ivar.no Gå til for å sende elektronis­k søknad og for mer informasjo­n. Søknad sendes og behandles kun elektronis­k. PREMIERE ONSDAG 22/05 Søknadsfri­st er innen 02.06.2019. 6NDGH 6,0 6W¡WW YnUH LQQVDPOLQJ­HU .ULWLVNH XO\NNHU EHW\U NQDSS WLG (W GULOOHW WHDP NDQ Y UH IRUVNMHOOH­Q Sn OLY RJ G¡G ©2019 Disney Aladdin.9år.128m BABYKINO ONS/TORS KL.12.15: Ons: Pokémon Tors: Aladdin SENIORKINO ONS/TORS KL.12.30: 9LSSV WLO *L WLO EDQNNRQWR Ons: Ansiktet Tors: On the Basis of Sex MATINE-VISNINGER ONSDAG: 12.00: Aladdin +DQQH &KULVWLQ ‘UXP RJ %¡UJH 9RUPHVWUDQ­G $QGUHDVVHQ MATINE-VISNINGER TORSDAG: 5nGKXVHW 6WDYDQJHU +DQQH &KULVWLQ ‘UXP RJ %¡UJH 9RUPHVWUDQ­G $QGUHDVVHQ JLIWHU VHJ IUHGDJ PDL )DPLOLH RJ YHQQHU JUDWXOHUHU RJ JOHGHU VHJ WLO IHLULQJHQ 12.45: Red Joan BESTILLE ABONNEMENT? Aftenblade­t.no/abonnement Med forbehold om endringer.

© PressReader. All rights reserved.