Bayede : 2020-03-06

Ikhasi Elimbozayo : 1 : 1

Ikhasi Elimbozayo

BAYEDE 6 KUNDASA / 12 KUNDASA 2020 1 www.bayedenews.com VOL 6 NO. 9 IPHEPHA LABOHLANGA NJALO NGOLWESIHL­ANU 6 KUNDASA / 12 KUNDASA 2020 ININGIZIMU AFRIKA R6.50 ESWAZINI E6.50 0284 9 772309 409006