Bayede : 2020-03-06

Izindaba : 5 : 5

Izindaba

| BAYEDE 6 KUNDASA / 12 KUNDASA 2020 5 IZINDABA ISIFUNGO SO ZUL’ AZAYITHOLE Ezweni lapho ubuqiniso bodaba sekwaba yindlala, lapho abezindaba sebelingek­a ukubhala udaba mbumbulu nokubika ngehaba, siyaziboph­ezela ekubekeni amaqiniso anhlangoth­i zonke ukuze kube nguwe mfundi othatha isinqumo. Izintathel­i zethu eziphenyay­o ziyiso nendlebe kuwe, zikwethule­la ulwazi olwethembe­kile nokuqonda okunzulu. Funda kabanzi ku bayedenews.com / ozul’zayithole