Panorama Sport (Albania) : 2020-03-13

FAQE 1 : 1 : 1

FAQE 1

Viti XIV i botimit, Nr.5464 E premte, 13 mars 2020 JETMIR HALILAJ JORGIS MEMO, JETON STAMOLLA Adresa: Tel.fax: Website: E-mail: 30 (1.5 KRYEREDAKT­OR: Zv/kryeredakt­orë: Rr: “Panorama” nd 3, H 14, Ap 1. Tiranë +355 42403163. www.panoramasp­ort.al [email protected] ÇMIMI lekë euro) LIGA E EUROPËS

© PressReader. All rights reserved.