Večernji list - Hrvatska : 2019-08-14

Biznis : 15 : 15

Biznis

Biznis 15 VEČERNJI LIST srijeda, 14. kolovoza 2019. • Agencija za pravni promet i posredovan­je nekretnina­ma, Savska cesta 41/VI, 10 000 Zagreb tel: +++385 1 6331 600, fax: +++ 385 1 6177 045 Internet: www.apn.hr, e-mail: apn@apn.hr Klasa: 370-06/19-01/1 Ur. broj: 356-01/19-1 Zagreb, 14. kolovoza 2019. Na temelju članka 19., stavka 2., Zakona o subvencion­iranju stambenih kredita (NN 65/17, 61/18, 66/19), Agencija za pravni promet i posredovan­je nekretnina­ma (dalje u tekstu: APN), u ime Republike Hrvatske, objavljuje OGLAS o početku subvencion­iranja stambenih kredita Zahtjevi za subvencion­iranje stambenih kredita za 2019. godinu, sukladno odredbama Zakona o subvencion­iranju stambenih kredita, zaprimaju se od • 10. rujna 2019. godine. Zahtjev za subvencion­iranje kredita zajedno sa zahtjevom za stambeni kredit podnosi se odabranoj kreditnoj institucij­i. Odluku kojom se utvrđuje da podnositel­j zahtjeva ispunjava uvjete za davanje kredita po odredbama Zakona o subvencion­iranju stambenih kredita, zajedno s potrebnim dokumentim­a, odabrana kreditna institucij­a, bez odgađanja, dostavlja APN-u. Zahtjevi zaprimljen­i od dana početka subvencion­iranja kredita, razmatrat će se prema vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva u APN-u, a odobravat će se do utroška planiranih sredstava. Zahtjevi zaprimljen­i prije dana početka subvencion­iranja kredita, odnosno prije 10. rujna 2019., neće se razmatrati. Agencija za pravni promet i posredovan­je nekretnina­ma •

© PressReader. All rights reserved.