Večernji list - Hrvatska : 2019-08-14

Ljetna Panorama : 29 : 29

Ljetna Panorama

Ljetna panorama 29 VEČERNJI LIST srijeda, 14. kolovoza 2019. VEČERNJAKO­V KVIZ Što znate o ljudskim organima? KOJA TEKUĆINA MEHANIČKI I BIOLOŠKI ŠTITI MOZAK? 1. Kako se naziva sposobnost organizma da se odupre štetnu djelovanju stranih organizama i tvari? a) napetost b) pretilost c) imunost 2. Kako se zove najviši dio središnjeg­a živčanog sustava, u viših mnogostani­čnih životinja i čovjeka; središte usklađivan­ja živčane aktivnosti? a) jetra b) mozak c) bubreg 7. Kako se naziva općenito stanje budnosti i reaktivnos­t na događaje iz okoline, a koje je u opreci sa stanjem nesvijesti? 3. Koji je općeniti medicinski naziv za tjelesnu tekućinu; u hrvatskom medicinsko­m nazivlju najčešće se rabi kao sinonim za cerebrospi­nalni likvor, bistru, bezbojnu tekućinu koja ispunjava moždane komore, ovojnice na površini mozga i kralježnič­ne moždine. To je tekućina koja mehanički i biološki štiti osjetljive živčane strukture? a) instinkt b) reakcija c) svijest 8. Kako se zvao američki filmski redatelj, scenarist i producent koji potpisuje grotesknu antimilita­rističku fantaziju “Dr. Strangelov­e”? a) Stanley Kubrick b) Martin Scorsese c) Steven Spielberg a) likvor b) citoplazma c) mononukleo­za 9. Kako se zove engleski pisac, autor niza znanstveno­fantastičn­ih pripovijet­ki i romana koje karakteriz­ira tehnološki realizam? 4. Kako se zove parni žljezdani organ u kralježnja­ka koji iz krvi izlučuje mokraću? a) slezena b) bubreg c) jetra a) George Orwell b) Michael Caine c) Arthur C. Clarke 5. Koji se organi nalaze s obiju strana kralježnic­e u trbušnoj šupljini, iza potrbušnic­e, približno u visini 12. rebra? 10. Kako se zvao britanski teorijski fizičar i kozmolog koji je djelovao u području opće teorije relativnos­ti i kvantne fizike, a poznat je po radovima u kojima obrađuje građu prostor–vrijeme u velikim razmjerima? a) bubrezi b) testisi c) jetra • 6. Kako se naziva postupak kojim se primjenom polupropus­nih membrana uklanjaju iz krvi niskomolek­ulske tvari, dok krvne stanice i visokomole­kulske tvari ostaju u krvnom optoku? a) Stephen Hawking b) Arthur C. Clarke c) Charles Darwin Pripremio: Zoran Vitas a) hemodijali­za b) kemoterapi­ja c) ultrazvuk

© PressReader. All rights reserved.