Večernji list - Hrvatska : 2019-08-14

Ljetna Panorama : 37 : 37

Ljetna Panorama

Ljetna panorama 37 VEČERNJI LIST srijeda, 14. kolovoza 2019. SUDOKU GOSPOĐA, GOSPODARIC­A, DAMA (KNJIŠ.) POPULARNI NAZIV ZA GRAD SA SLIKE GRČKI NOGOMETNI KLUB JEDNA OD ŠIBENSKIH TVRĐAVA AUTOR: BONA NJEMAČKA TJELESNO ZGODNO, STASITO DIO KUĆE IZMEĐU PODA I STROPA REVNOSNO Potrebno je popuniti prazna polja brojevima od 1 do 9. Svaki se broj smije ponoviti samo jednom u svakom retku, stupcu i odjeljku, koje čine 3X3 polja TV PRILOG VEČERNJEG LISTA DONJI DIO CIPELE I DRUGE OBUĆE HVATANJE I UBIJANJE ŽIVOTINJA DVADESET I PETO SLOVO HRVATSKE LATINICE MJESTO KOD TOVARNIKA NASTAVNA POMAGALA NOVA EKONOMSKA POLITIKA SOVJETSKOG SAVEZA UMNE OSOBE (PREN.) VESTERN RICHARDA BROOKSA IZ 1975. ŠVEDSKA GLUMICA, ALICIA ANTUN NALIS “IMOTSKA KRAJINA” RODITELJ JOULE AUTOTRKA- LIŠTE U ITALIJI UZIMATI U VOJNIKE REDATELJ KUSTURICA RAZG. U ZN. IRON. VEĆE KOLIČINE ČEGA JAK STRES SOKRATOV TUŽITELJ MLADUNČE KOZE SVE SE ODVIJA BEZ PROBLEMA (PREN.) I JEDAN I DRUGI SIMBOL ZA DEUTERIJ KRATICA ZA GOSPODIN IVO ANDRIĆ KORICE KNJIGE AMERIČKI JAZZ-BUBNJAR, MAX (PRAVO IME MAXWELL ROACH) UMIVAONICI TETKIN SIN DODATAK PRED ARAPSKIM VLASTITIM IMENIMA KONJSKA “KOSA” OTILIJA ODMILA AKT VRHOVNE VLASTI UKRAS BACITI UROK OSMANSKO LATINSKI NAZIV ZA BJELOOČNIC­U ASTMA (MN.) RAČUNANJE SATI PREMA VISINI SUNCA “EUROPEAN TELECOMMUN­ICATION STANDARD” ČULNOST, LJUBAVNA SASTAVNI VEZNIK OLEINSKA KISELINA SAVRŠEN UZOR ZASTARJELI NAZIV KLADIVA JELO OD KRUMPIRA JADRANSKO ILI JONSKO PAS JAZAVČAR NEKOĆ AM. PLIVAČ, MARK JAP. RONILICE PRILJEPAKA EVA LONGORIA NEVOLJE, NESREĆE HODATI, KRETATI SE DUGOUHA ŽIVOTINJA ENERGIJA DIVLJA RUŽA ARMANDO ČERNJUL ANA ŽUBE EUROPSKO PRVENSTVO VRSTA, PASMINA, SOJ (REG.) SLOVO POBJEDE BIVŠI ARGENTINSK­I NOGOMETAŠ, PABLO ZEMLJIŠNA MJERA AUSTRIJA DIO OBALNOG OBRAMBENOG SUSTAVA GRADA IZGRAĐENA JE U 13.- 14. STOLJEĆU RJEŠENJA: SKANDINAVK­A 1: UMETATI, VIJENAC, RULET, TAPETA, RN, FAR, UDIO, SAPNA, KASTA, DEKKER, RR, AL, TRSKA, E, YAN, SUDBA, IONI, N, ENA, AKYAB BAT, RUI, MASA, KANT, USKRS, TOAL, S, ULA, SAVIN, KOJI, ODANM VI, A, ĆAR ŠEVA, SLIJEP, ČAP, AROK, KOLJENO, ULI, RADIO APARAT, DEL, AKA, TNT, RANKO, NESAVRŠENO­ST, ISKATI, RUMBA, GROGI, SAGRADITI, BELL, MAČAK, ODAR, OZNAČIVAČ, PLOHA, SETER, POKLIK, ORGANIZACI­JA, MARKT, ESA, INČ, BLA, ROBERT SEVER, LIN, OVALNO, CAKE, AŠA, NORMAN, IRIT KRAKOV I VARŠAVA(KRAKOVI - VAR-Š-AVA) JULIA ROBERTS KAT, D, REVNO, EKRAN, Š, ĐON, ILAČA, UMOVI, ZAVOJNIČIV­ATI, ANIT, EMIR, ŠOK, G, KAO PO LOJU, ROACH, LAVABOI, IBN, OTA, GRIVA, ZADUHE, UREĆI, I, EROTIKA, ETS, MORE, KLADIVAC, EL, SPITZ, DAKL, TEA, IĆI, ZEC, E, AIMAR, FELA, AR, KNEŽEVA PALAČA SKANDINAVK­A 2: RAZMJEŠTAJ­NA KRIŽALJKA: REBUS: OSMOSMJERK­A: SKANDINAVK­A:

© PressReader. All rights reserved.