Hufvudstadsbladet : 2018-12-14

Nyheter : 10 : 10

Nyheter

10 HUFVUDSTADSBLADET Fredag 14 december 2018 Nyheter Att utreda hur stor del av det kommunala avfallet som kommer från hushållen är svårt för många avfallsbolag. ■

© PressReader. All rights reserved.