Hufvudstadsbladet : 2018-12-14

Nyheter : 12 : 12

Nyheter

12 HUFVUDSTADSBLADET Fredag 14 december 2018 NOTIS OM SAMMANSLAGNING OCH PORTFÖLJÖVERFÖRING Summering: Vi vill informera våra kunder om att vi planerar en sammanslagning av SEB:s livsförsäkrings-företag i de baltiska länderna, inklusive “SEB gyvybés draudimas”, till en enstaka juridisk entitet för att vidare förbättra vår driftseffektivitet och kunna leverera förbättrad kundservice. Sammanslagningen kommer inte att påverka våra tjänster till kunderna. Du behöver inte vidta några åtgärder för att fortsätta ta del av våra tjänster. Läs vidare för att lära dig mer om den planerade sammanslagningen. Tack för att du väljer SEB! Vi har tagit det första juridiska steget mot sammanslagningen Vi vill informera om att de tre baltiska SEB livsförsäkringsföretagen: Apdrošinäšanas akciju sabiedríba “SEB Dzívíbas apdrošinäšana”, (i) ett aktiebolag, vars uppgifter samlas in och lagras av det Kommersiella Registret i Republiken Lettland, lettisk registreringskod 40003012938, med registrerat kontor på Antonijas iela 9, Riga, LV-1010, Lettland (ii) ett aktiebolag, vars uppgifter samlas in och lagras av Registret för Juridiska Personer i Republiken Litauen, litauisk registreringskod 110076645, med registrerat kontor på Gedimino pr. 12, Vilnius LT-01103, Litauen (“SEB Life Lithuania”), och (iii) ett aktiebolag, vars uppgifter samlas in och lagras av det Kommersiella Registret i Republiken Estland, estnisk registreringskod 10525330, med registrerat kontor på Tornimäe tn 2, Tallinn 15010, Estland (“SEB Life Estonia”), (“SEB Life Latvia”); AB “SEB gyvybés draudimas”, Aktsiaselts SEB Elu-ja Pensionikindlustus, FAKTA den 27 augusti 2018 skrev under på ett fusionsavtal i vilket de har för avsikt att skapa en SE-entitet (Societas Europea eller europeiskt aktiebolag) genom sammanslagningshandlingar över landgränserna som utförs i enlighet med Rådsförordning (EC) Nr 2157/2001 från den 8 oktober 2001 om stadgarna för ett europeiskt företag (SE), Direktivet (EU) 2017/1132 från Europeiska Parlamentet och från Rådet den 14 juni 2017 relaterat till vissa aspekter av företagsjuridik, så väl som rådande lagar i Lettland, Litauen och Estland. SEB Life Latvia kommer att omvandlas till ett SE-företag och öppna nya filialer i Litauen och Estland Enligt fusionsavtalet kommer SEB Life Latvia att utgöra företaget och förvärva SEB Life Lithuania och SEB Life Estonia, som bägge kommer att upphöra att existera utan att de går i likvidation. Försäkringsaktiviteterna hos SEB Life Lithuania och SEB Life Estonia kommer att fortsätta drivas av nya filialer som etableras av det lettiska SE-företaget i Litauen och Estland. Alla tillgångar och förpliktelser som SEB Life Lithuania och SEB Life Estonia har kommer att flyttas till SEB Life Latvia. Sammanslagningen ska vara klar under 1:a kvartalet 2019 Sammanslagningen och förflyttningen av relaterade portföljer beräknas vara klar under första kvartalet 2019. Detta sker i enlighet med gällande regleringssamtycken, inklusive godkännande av sammanslagningen och portföljöverföringarna av reglerande organ i Litauen, Lettland och Estland. Sammanslagningen kommer att vara fullbordad från och med det att registreringen av fullbordad sammanslagning till SEB Life Latvia sker hos det Kommersiella Registret i Republiken Lettland. Vi fortsätter erbjuda våra tjänster gentemot alla kunder De rättigheter och skyldigheter som existerande försäkringsinnehavare har hos SEB Life Lithuania kommer inte att ändras på något vis som resultat av sammanslagningen eller portföljförflyttningen. Försäkringsinnehavarna hos SEB Life Lithuania behöver inte vidta några åtgärder som svar på denna notis. Våra kunders rättigheter och skyldigheter Protester mot ovanstående portföljförflyttning kan dock göras inom 2 månader från datumet för denna notis till Juridiskansvarige, AB ”SEB gyvybés draudimas”, via korrespondensadressen ovan eller via e-post till [email protected] De försäkringsinnehavare som inte accepterar portföljförflyttningen kommer att ha rätt till att säga upp sitt försäkringsavtal inom 1 månad efter effektivt datum för sammanslagningen och portföljförflyttningen, dvs. från stunden då registrering av SEB Life Latvia fullbordas i det Kommersiella Registret i Republiken Lettland. Information om sammanslagningens fullbordande kommer att publiceras på hemsidan för AB “SEB gyvyb s draudimas” (www.seb.lt). Försäkringsinnehavare hos SEB Life Lithuania kan även begära ytterligare information om den föreslagna omstruktureringen genom att skriva till AB “SEB gyvybés draudimas” via korrespondensadressen ovan eller via e-post till [email protected]

© PressReader. All rights reserved.