Hufvudstadsbladet : 2018-12-14

Ledare | Nyheter : 4 : 4

Ledare | Nyheter

Ledare Nyheter LEDARAVDELNINGEN Susanna Ginman [email protected] 5,2 4,1 3,0 2,6 0,7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 –1,4 Finlands tillväxttakt avtar nästa år –0,8 Arbetslöshetsgraden procent 11 Bnp-tillväxt, procentuell förändring från föregående år (staplarna) 10 Prognos, Källa Aktia, Macrobond årsgenomsnitt 9 Den globala ekonomin har gått in i en långsammare tillväxtfas, vilket påverkar den finländska exporten. 8 7 6 –8,3 2013 14 15 16 17 18 19 GRAFIK: MIKAEL BOBACKA FOTO: MIKAEL KAPLAR, STUDIO POINT, HELSINGFORS HAMN Källa DG ECFIN, Macrobond, POP Banken

© PressReader. All rights reserved.