De Standaard : 2020-09-24

Puzzels : 22 : 8

Puzzels

8 DS2 I DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2020 DE STANDAARD puzzels ZWEEDS RAADSEL 1 9 8 18 45 1 97 5 3 4 6 9 2 9 8 2 5 4 1 3 6 4 27 5 6 6 94 2 18 7 KAMPIOEN Service door 6 4 8 1 6 3 7 97 642 2 6 9 1 2 3 MOMENT LUIDRUCHTI­G GEKIJF OPENBAAR VERVOER JAPANS BORDSPEL ACACIASOOR­T BRANDSTOF 4 8 ACHTERVOEG­SEL MAKE-UP 5 1 8 7 6 SPAANSE UITROEP INSTEMMING 2 4 KONING VAN ISRAËL PLUS KORT AFGEBROKEN GELUID PL. IN W.VLAANDEREN SENIOR MASTERCLAS­S TIK KRAAM 7 4 3 MEXICAANSE MUNT 95 2 7 6 1 1 8 GARD UITROEP GRIEKSE LETTER VREES BOOM 1 7 BIJWOORD 4 9 EUROPESE TAAL VERZETSBEW­EGING 4 8 5 4 WEGLATING 2 1 UITSTEKEND LIPJE JAARBOEKEN 4 6 VIA KINDEFFECT­RAPPORT 5 6 2 3 REISGOED 3 NOOT GEZICHTSSL­UIER STEEN NEGATIE ZWARE BIJL GEZELLIG RONDHOUT NIET UIT 5 MODE AANGEHECHT TAKJE UITROEP 7 NOOT STRELEN MUURPAPIER SLEE OP DIT MOMENT 6 ZOT DELFSTOF Breng de letters uit de gekleurde vakjes over naar de letterbalk en vorm het sleutelwoo­rd © DENKSPORT PUZZELBLAD­EN 1 2 3 4 5 6 7 SMS sleutelwoo­rd BEL 0905 23 032 het gevonden naar naar het nummer met uw vast telefoonto­estel KRUISWOORD BINAIRE PUZZEL PRIJSZWEED 6022 of (€1/sms verzonden/ontvangen) 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 B AZIG ROTZAK R OKER DOR U A BN RIBE S NU VEEAUTO CLUB OL LI B R AAM BALTS HAMME TULE KOO N ED ES BLIND PRE N VEE SO JA L TOOIEN S A NTE donderdag 17 september 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 (€2/oproep) 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 NAAMVAL TECTONIC 1010110010 0010101101 1101001001 1100110010 0011001101 0101011010 1100100110 Winnaars, oplossinge­n en extra puzzels op standaard.be/puzzels 413143 252521 131434 242521 5 1 3 1 3 4 324251 153142 Wedstrijd t/m 27-09-2020 om 23h59. €1/sms verzonden/ontvangen, 5 sms’en per correcte deelname, € 5 per volledige deelname. Deelname per vaste telefoon € 2. De winnaar wordt persoonlij­k verwittigd. Reglement op aanvraag of ter inzage op: www.mediahuis.be/reglement. De verwerking van deze gegevens is onderworpe­n aan de bepalingen van de Algemene Verordenin­g Gegevensbe­scherming (AVG) van 27 april 2016 en aan de wet van 30 juli 2018 betreffend­e de beschermin­g van natuurlijk­e personen met betrekking tot de verwerking van persoonsge­gevens. Technische helpdesk: tel. 02/422 78 78 - mediahuis@ringring.be 6022 SUDOKU OPWARMER €1/SMS KAMPIOEN MASTERCLAS­S verzonden/ontvangen Minderjari­gen mogen niet deelnemen aan de spelen van de nationale loterij DIT IS GEEN SPEL GEORGANISE­ERD OF GESPONSORD DOOR DE NATIONALE LOTERIJ -18 3 9 8 1 4 7 6 5 2 26189573 4 75426391 8 64973258 1 127658493 835914267 986421375 5 7 2 3 8 9 1 4 6 413576829 6 8 7 3 2 1 4 9 5 415689273 293547618 568213749 972468351 341795826 856974132 1 3 4 8 5 2 9 6 7 729136584 5 8 3 4 1 9 6 7 2 461728935 729635184 376154829 158972346 942386751 297563418 6 3 5 8 4 1 2 9 7 814297563

© PressReader. All rights reserved.