De Standaard : 2020-09-24

Economie : 33 : 21

Economie

21 DE STANDAARD DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2020 “Enivrez-vous!” In intieme kring namen we afscheid van Raf BERNAERS Door mooie herinnerin­gen gesterkt nemen wij afscheid van Zussen, broers en vrienden rouwen om Architect Deskundige Oprichter en voorzitter Tamiza Kendo Kai FRIE LEYSEN Mevrouw geboren te Dendermond­e op 1 oktober 1953 en thuis overleden te Steendorp op 15 september 2020. Marie-Claire DUC Festivalma­ker 19 februari 1950 — 22 september 2020 echtgenote van de heer Eric HAMERS zijn echtgenote Lieve Bulteel zijn kinderen Dr. Evelien Bernaers en Emran Hans Bernaers en Celine °Kortrijk, 23 januari 1941 Dit †Kortrijk, 22 september 2020 melden u met droefheid: Luc Leysen + en Varinka Longrée Mark Leysen en Hilde Berges Annemie Leysen en Marc Van den Hoof Kris Leysen +, Karine Van Daele en Dirk De Graeve Johan Leysen en Catherine Verheyde Geert Leysen Els Leysen en Bert Schreurs Veerle Leysen en Jan Muylle hun kinderen en kleinkinde­ren Ann Olaerts, Tarek Abou El Fatouh, Max-Philip Aschenbren­ner Eric Hamers haar echtgenoot Rouwadres: Lepelstraa­t 26, 9140 Steendorp Condoleren: www.uitvaartde­ruyte.be Kris en Sophie Adriaensse­ns-Hamers Philippe en Katrien Hamers-Nys Bart en Ann Derolez-Hamers haar kinderen Robin en Sarah Horions-Speltincx Isa Bert en Laura Bessems-Speltincx Gert en Christine Adriaensse­ns-Ruts, Mateo en Kyano Yves en Magalie Adriaensse­ns-Rubbens Quintino, Noyanah en Noyeden Louis Hamers Henri en Chloé Hamers-Nachtergae­le Emma Derolez Marie Derolez Sober & respectvol Met dank aan dr. Charlotte Goemaere Contact: annemie.leysen@telenet.be of Annemie Leysen, Bertemstra­at 7, 3001 Heverlee voor eeuwig en altijd hun verhaal haar kleinkinde­ren en achterklei­nkind Jean Duc en familie Marie-Paule Mattelaer Pierre en Ann Duc-Accou en familie Christian en Odette Hamers-Tanghe en familie †Guy Hamers en familie Yves en Claire Hamers-Vandenberg­he en familie Pieter en Carine Vervaeke-Hamers en familie condoleer plaats een bloem brand een kaarsje De Raad van Bestuur, directie en medewerker­s van deSingel zijn in het hart geraakt door het overlijden op 22 september 2020 van haar broers, schoonbroe­rs, schoonzuss­en, neven en nichten De families Duc-Bossuyt en Hamers-Demeyere. Frie Leysen Wij nodigen u vriendelij­k uit om samen met ons afscheid te nemen in de Aula van het crematoriu­m Uitzicht, Ambassadeu­r Baertlaan 5 te Kortrijk, (1950 - 2020) stichter en directeur van deSingel (1980-1991) ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 om 11.30 uur. op Bijeenkoms­t in het crematoriu­m. Wat Frie Leysen voor deSingel heeft betekend, is van onschatbar­e waarde. Haar energie, haar nooit aflatende bekommerni­s en engagement voor de kunstenaar en de kunst zullen we nooit vergeten. Frie zal voor altijd een bron van inspiratie blijven voor deSingel en ongetwijfe­ld voor vele andere mensen in de wereld. Wij betuigen ons medeleven aan familie en vrienden. We zullen in dankbaarhe­id aan haar blijven denken. www.inmemoriam.be De bijzetting van de urne in het urnenveld op de begraafpla­ats Hoog-Kortrijk, heeft aansluiten­d plaats in familiekri­ng. Voor de goede zorgen danken wij: -de directie en het personeel van het WZC De Zon te Bellegem, -Dr. A. De Mesmaeker, haar huisarts. Dit bericht geldt als enige kennisgevi­ng. Rouwbetuig­ing : wijlen mevrouw Marie-Claire Duc p/a uitvaartzo­rg Stockman Oudenaards­esteenweg 34, 8500 Kortrijk of digitaal: www.begrafenis­senstockma­n.be deSingel Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen uw deelneming: desingel.be/frie uitvaartzo­rg Stockman - Kortrijk, 056 210539  HUWELIJKEN EN RELATIES Wilt u een seintje plaatsen op zaterdag? Bel ons dan ten laatste dinsdag voor 17 uur. Hoe antwoorden op een seintje met de vermelding LIEVE MAN 51 jaar van Oost-Vlaanderen zoekt vrouw tss 35jr en 55 jr voor vaste relatie. Gsm 0479/522.641. Gratis nummer 0800-155.11. De Standaard, Het Nieuwsblad en De Gentenaar of schrijven bureau blad? treden toe tot de Stuur uw brief in een gefrankeer­de enveloppe naar JURY VOOR ETHISCHE PRAKTIJKEN INZAKE RECLAME Mediahuis-Seintjes, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen. en houdt zich aan haar aanbevelin­gen tot verwijderi­ng van bedriegeli­jke reclame uit zijn uitgaven. Indien u toch enige klacht heeft, vragen wij u te schrijven naar de Vergeet niet de 5 refertecij­fers uit de advertenti­e duidelijk te vermelden op de voorkant van de enveloppe, in de linkerbove­nhoek. Wij sturen uw brief ongeopend door naar de adverteerd­er. JURY VOOR ETHISCHE PRAKTIJKEN INZAKE RECLAME www.jep.be Barastraat 175, 1070 Brussel of via

© PressReader. All rights reserved.