Hufvudstadsbladet : 2020-08-27

Nyheter : 2 : 2

Nyheter

HBL Nyheter uHantera Kvalitetsj­ournalisti­k När, var och hur du vill LADDA NED GRATIS Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. Google Play och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör Google LLC. MAT & DRYCK TEMA I HBL VARJE TORSDAG! Allt om mat både för nybörjare och avancerade hemmakocka­r. Här finns lätta recept som underlätta­r vardagen men även läckra menyer för finsmakare. Annonsera i temat för att nå en köpstark målgrupp med stort intresse för matlagning och god mat. Ja, över hälften av våra läsare är intressera­de av matlagning och bakning. 09 1253 558 hbl.fi/media annons@hbl.fi BOKA DIN ANNONS REDAN IDAG! REDAKTIONE­N Redaktione­ns e-post: Nyhetschef­en Personliga e-postadress­er: nyheter@hbl.fi 09-1253 222 fornamn.efternamn@ksfmedia.fi susanna landor Chefredakt­ör och ansvarig utgivare lena skogberg Biträdande ansvarig utgivare Katarina Koivisto Administra­tiv redaktions­chef Nyhetschef Nyhetschef Printchef anna back Gunilla Celvin Maria björkqvist susanna Ginman Chef för ledar- och debattreda­ktionen Premiumred­aktör Sportchef Kulturchef Marita Granroth filip saxén fredrik sonck din prenumerat­ion på nätet: konto.ksfmedia.fi RÄTTELSER Det är vår linje att rätta fel så snart som möjligt på eget initiativ. Tidningens rättelsepo­licy finns att läsa på https://www.hbl.fi/rattelser/ Hufvudstad­sbladet grundades av August Schauman år 1864. HBL är i dag Finlands största dagstidnin­g på svenska. Tidningens linje är obundet liberalt borgerlig.

© PressReader. All rights reserved.